دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
قابل توجه پذیرفته‌شدگان نیمه‌ی دوم آزمون سراسری سال 98
شنبه، 30 شهریور 1398
قابل توجه پذیرفته‌شدگان نیمه‌ی دوم آزمون سراسری سال 98
پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری سال 98 که نیمسال ورود آن‌ها بهمن است، برای تکمیل و ارسال مدارک تا آغاز نیمسال دوم یعنی 98/11/19 فرصت دارند. در ضمن پذیرفته‌شدگان پسر برای درخواست معافیت تحصیلی باید در ابتدای نیمسال دوم مراجعه نمایند و نیازی به حضور در دانشگاه در تاریخ 98/7/11 نمی‌باشد
پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری سال 98 که نیمسال ورود آن‌ها بهمن است، برای تکمیل و ارسال مدارک تا آغاز نیمسال دوم یعنی 98/11/19 فرصت دارند. در ضمن پذیرفته‌شدگان پسر برای درخواست معافیت تحصیلی باید در ابتدای نیمسال دوم مراجعه نمایند و نیازی به حضور در دانشگاه در تاریخ 98/7/11 نمی‌باشد.
 
منبع: اداره پذیرش و ثبت نام آموزش کل
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار