دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
کتاب نیمرخ شهرهای کردنشین منتشر شد
چهارشنبه، 27 شهریور 1398
کتاب نیمرخ شهرهای کردنشین منتشر شد
با توجه به رویکر غالب مفهوم نیمرخ شهر (City Profile) برگرفته از نشریه بین المللی Cities، ساختار محتوایی نیمرخ شهرهای کُردنشین (بخش اول) برنامه ریزی و در یازده فصل با پوشش شهرهای کرمانشاه، سنندج، ایلام، سقز، مریوان، بانه، بوکان، بیجار و مهاباد تدوین شده است.
با توجه به رویکر غالب مفهوم نیمرخ شهر (City Profile) برگرفته از نشریه بین المللی Cities، ساختار محتوایی نیمرخ شهرهای کُردنشین (بخش اول) برنامه ریزی و در یازده فصل با پوشش شهرهای کرمانشاه، سنندج، ایلام، سقز، مریوان، بانه، بوکان، بیجار و مهاباد تدوین شده است. در هرکدام از فصل های کتاب به فراخور علاقه و دستاوردهای تحقیقی نویسنده یا نویسندگان بر شهر مورد مطالعه و میزان دسترسی به آمار و اطلاعات، سعی شده که ویژگی های جغرافیایی، تاریخ شهر، دگرگونی های جمعیتی، اقتصاد شهر، توسعه و تحول فضایی شهر، چالش های شهری (سیاست های جاری و مدیریت شهری) و در نهایت چشم انداز توسعه شهر مورد بررسی قرار گیرد. هدف بنیادی این کتاب تاکید بر اهمیت مفهوم شهرهای کُردنشین در مطالعات شهری و ایجاد رغبت بیشتر در این زمینه و ارایه اطلاعات به روز از شهرهای مورد مطالعه برای دانشجویان، پژوهشگران و مدیریت شهری است.
کتاب مذکور حاصل طرح پژوهشی پژوهشکده کردستان شناسی است. 
در آینده ای نزدیک، بخش دوم این کتاب به منظور پوشش سایر شهرهای کُردنشین برنامه ریزی خواهد شد و امید است با چاپ آن بتوان دایره المعارفی از نیمرخ شهرهای کُردنشین کشور را شکل داد. کتاب مذکور از اوایل مهرماه عرضه خواهد شد.
 
پورتال اخبار