دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
تبریک نماینده شهرهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی به دانشگاه کردستان
چهارشنبه، 27 شهریور 1398
تبریک نماینده شهرهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی به دانشگاه کردستان
تبریک نماینده شهرهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی به دانشگاه کردستان بابت قرارگیری در رتبه بندی تایمز
 
برچسب‌ها:
ویژه
 
پورتال اخبار