دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
تبریک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سنندج به دانشگاه کردستان
چهارشنبه، 27 شهریور 1398
تبریک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سنندج به دانشگاه کردستان
تبریک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سنندج بابت رتبه بندی تایمز که دانشگاه کردستان را در رتبه 801 تا 1000 دانشگاههای معتبر جهان معرفی نمود
تبریک شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر سنندج  به دانشگاه کردستان بابت رتبه بندی تایمز که دانشگاه را در رتبه 801 تا  1000 دانشگاههای  معتبر جهان معرفی نمود.
کسب این رتبه تاریخی را به  اساتید ، دانشجویان و مردم شریف کردستان تبریک عرض می نماییم.
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار