دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه کردستان و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان به امضای طرفین رسید
یکشنبه، 17 شهریور 1398
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه کردستان و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان به امضای طرفین رسید
تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه کردستان و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در دوم شهریور ماه 1398 به امضای طرفین رسید و مفاد آن عملیاتی خواهد شد.
تفاهم نامه بین دانشگاه کردستان و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در دوم شهریور ماه 1398 به امضای طرفین رسید و مفاد آن عملیاتی خواهد شد. این تفاهم نامه با تلاش دانشکده هنر و معماری به نتیجه رسید.
 
 
 
 
پورتال اخبار