دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
بازدید دکتر Tim Skulbol عضو هیات علمی دانشگاه کوپنهاگ دانمارک از دانشکده هنر و معماری
جمعه، 15 شهریور 1398
بازدید دکتر Tim Skulbol عضو هیات علمی دانشگاه کوپنهاگ دانمارک از دانشکده هنر و معماری
دکتر Tim Skulbol عضو هیات علمی دانشگاه کوپنهاگ دانمارک از دانشکده هنر و معماری بازدید و با رئیس این دانشکده ملاقات نمود
دکتر Tim Skulbol عضو هیات علمی دانشگاه کوپنهاگ دانمارک از دانشکده هنر و معماری بازدید و با رئیس این دانشکده ملاقات نمود.
این دیدار به منظور اجرایی کردن تفاهم نامه طرفین که چند ماه قبل امضا شده بود برگزار شد.
در این جلسه تصمیمات خوبی گرفته شد. همچنین اعضای تفاهم نامه با ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان هم نشست مشترکی را برگزار کردند.
 
 
 
پورتال اخبار