دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
نسل نوینی از شهرها و ساختمانهای هوشمند در راستای تعدیل گرمایش زمین در راه است
دوشنبه، 21 مرداد 1398
نسل نوینی از شهرها و ساختمانهای هوشمند در راستای تعدیل گرمایش زمین در راه است
نسل نوینی از شهرها و ساختمانهای هوشمند در راستای تعدیل گرمایش زمین ( Global Warming) در راه است.
نسل نوینی از شهرها و ساختمانهای هوشمند در راستای تعدیل گرمایش زمین ( Global Warming) در راه است.  این گرایش بین رشته ای در کشورهای پیشرفته سوژه خیلی تاپی است. امیدوارم دانشگاه کردستان (www.uok.ac.ir) هم در این زمینه فورا وارد عمل شود. 
شرکت تسلا با رونمایی از آجر های خورشیدی خود و PowerWall 2 امکان تامین کل انرژی یک ساختمان با اسفاده از انرژی خورشیدی را فراهم آورد.
صلاح ویسی عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه کردستان و موسس گروه دانشگاهیان دوستدار محیط زیست
 
 
پورتال اخبار