دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
اولویت های پژوهشی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در سال 1398
سه‌شنبه، 28 خرداد 1398
اولویت های پژوهشی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در سال 1398
اولویت های پژوهشی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در سال 1398 اعلام گردید.
اولویت های پژوهشی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان در سال 1398 اعلام گردید.
آدرس وب سایت:
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
برچسب‌ها:
اولویت‌های پژوهشی
 
پورتال اخبار