دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
دومین جشنواره ملی کتاب و پایان نامه برتر توسعه پایدار شهری
یکشنبه، 1 اردیبهشت 1398
دومین جشنواره ملی کتاب و پایان نامه برتر توسعه پایدار شهری
مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو «دومین جشنواره ملی کتاب و پایان نامه برتر توسعه پایدار شهری» را برگزار می نماید.
مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو «دومین جشنواره ملی کتاب و پایان نامه برتر توسعه پایدار شهری» را به مناسبت روز قلم در 13 تیرماه 1398 برگزار می نماید.
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار