دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه پایدار
چهارشنبه، 1 خرداد 1398
کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه پایدار
کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه پایدار در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.
کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه پایدار در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.
آدرس وب سایت:
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار