دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
اولویتهای پژوهشی سال 1398 شرکت آب و فاضلاب استان همدان
دوشنبه، 20 خرداد 1398
اولویتهای پژوهشی سال 1398 شرکت آب و فاضلاب استان همدان
اولویتهای پژوهشی سال 1398 شرکت آب و فاضلاب استان همدان اعلام گردید.
وب سایت شرکت آب و فاضلاب استان همدان: http://hww.ir
مهلت ارسال پروپوزال همراه با قیمت پیشنهادی: 1398/04/31
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
برچسب‌ها:

اولویت‌های پژوهشی

 
پورتال اخبار