دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
اولویت های پژوهشی سال 1398 کمیته امداد امام خمینی (ره)
شنبه، 11 خرداد 1398
اولویت های پژوهشی سال 1398 کمیته امداد امام خمینی (ره)
اولویت های پژوهشی سال 1398 کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام گردید.
سند درخواست پیشنهاد پژوهشی (RFP) طرح های پژوهشی بر روی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: setadiran.ir بارگذاری می­شود و پژوهشگران حقیقی و حقوقی می­توانند پروپوزال مربوطه را از طریق سامانه ارسال نمایند. فرایند انتخاب مجری پس از ارزیابی پروپوزال­ها و طی ضوابط قانونی انجام خواهد شد.
شایان ذکر است امکان ترک تشریفات مناقصه نیز با استفاده از ظرفیت­های قانونی {به خصوص تبصره بند «ب» ماده (9) آیین­نامه بند «ه» قانون برگزار مناقصات}، با دانشگاه­ها، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، مراکز رشد و پارک­های علم و فناوری و سایر مراکز تحقیقاتی قانونی که حسب مورد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر می­شوند مشروط به احراز توانمندی در موضوع پژوهش وجود دارد.
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
برچسب‌ها:

اولویت‌های پژوهشی

 
پورتال اخبار