دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
انتشار آیین نامه حمایت از دوره های پسا دکتری مشترک دانشگاه کردستان با دانشگاه‌های خارج از کشور و آیین‌نامه اعطای گرنت فناوری به اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان
شنبه، 28 اردیبهشت 1398
انتشار آیین نامه حمایت از دوره های پسا دکتری مشترک دانشگاه کردستان با دانشگاه‌های خارج از کشور و آیین‌نامه اعطای گرنت فناوری به اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان
آیین نامه حمایت از دوره های پسا دکتری مشترک دانشگاه کردستان با دانشگاه‌های خارج از کشور و آیین‌نامه اعطای گرنت فناوری به اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان منتشر گردیدند.
برای دریافت این آیین نامه می توانید به بخش فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی معاونت پژوهشی مراجعه نمایید.
 
منبع: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار