دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
مزایده محل کتابفروشی دانشگاه
چهارشنبه، 21 فروردین 1398
مزایده محل کتابفروشی دانشگاه
دانشگاه کردستان در نظر دارد محل کتابفروشی دانشگاه را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت مربوطه اجاره دهد.
دانشگاه کردستان در نظر دارد محل کتابفروشی دانشگاه را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی  دارای مجوز فعالیت مربوطه اجاره دهد. لذا بدینوسیله از شرکت و یا  افراد حقیقی دارای صلاحیت دعوت می گردد با ارائه مدارک و مستندات و با رعایت شرایط ذیل و تکمیل فرم پیشنهاد قیمت پیوست در این استعلام شرکت نمایند.
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار