دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
اهدای کتاب
یکشنبه، 19 اسفند 1397
اهدای کتاب
سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) تعداد سیصد (300) نسخه از آخرین کتابهای منتشره خود را به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد اهداء نمودند
سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) تعداد سیصد (300) نسخه از آخرین کتابهای منتشره خود را به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد اهداء نمودند.
با تشکر فراوان از دکتر محمد ذبیحی سرپرست سازمان سمت
 
منبع: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار