دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
مزایده اجاره محل کتابفروشی دانشگاه
سه‌شنبه، 14 اسفند 1397
مزایده اجاره محل کتابفروشی دانشگاه
دانشگاه کردستان در نظر دارد محل کتابفروشی دانشگاه را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز فعالیت مربوطه اجاره دهد.
دانشگاه کردستان در نظر دارد محل کتابفروشی دانشگاه را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی  دارای مجوز فعالیت مربوطه اجاره دهد. لذا بدینوسیله از شرکت و یا  افراد حقیقی  دارای صلاحیت دعوت می‌گردد با ارائه مدارک و مستندات و با رعایت شرایط ذیل و تکمیل فرم پیشنهاد قیمت پیوست در این استعلام شرکت نمایند.
مهلت ارسال مدارک تا ساعت 14:30 روز سه شنبه موره 97/12/21 می‌باشد.
 
برچسب‌ها:

ویژه

 
پورتال اخبار