دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
با کوشش انجمن علمی تربیت بدنی برگزار شد: نخستین همایش علمی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاە کردستان
چهارشنبه، 5 دی 1397
با کوشش انجمن علمی تربیت بدنی برگزار شد: نخستین همایش علمی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاە کردستان
نخستین همایش علمی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاە کردستان با حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه در تالار فردوسی برگزار شد.
نخستین همایش علمی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاە کردستان با حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه در تالار فردوسی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، این همایش در دو محور علمی که شامل گرایش های مدیریت ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، یادگیری و رفتار حرکتی، بیومکانیک و آسیب های ورزشی و همچنین محورهای هنری ورزشی که شامل دو بخش عکس و فیلم ورزشی کوتاه 60 ثانیه با محتوای اجرای یک مهارت ورزشی یا منتقل کننده یک مفهوم اجتماعی ورزشی یا فرهنگی ورزشی بود، برگزار شد.
در محور علمی 16  مقاله در گرایش های مختلف و 43 قطعه عکس و 31 قطعه فیلم به دبیرخانه همایش ارسال شد.
لازم به ذکر است که کلیه عوامل اجرایی همایش دانشجویان دوره دکتری مدیریت و فیزیولوژی ورزشی بودند.
همایش با پخش تیزر ، سخنرانی دبیر اجرایی( عابد محمودیان، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی)، پنل فیزیولوژی ورزشی(علی جعفری، ناصر رستم زاده، پریسا خبیری، هادی گل پسندی دانشجویان دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه کردستان)، سخنران کلیدی فیزیولوژی ورزشی(علی جعفری)، سخنرانی 4 مقالە در پنل فیزیولوژی ورزشی(هادی گل پسندی، شهین مینایی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، صابر ساعد موچشی دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه بیرجند، زانا محمودی دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه کردستان)، پخش کلیپ همە عکس ها و فیلم های ارسال شدە بە دبیرخانە همایش، پنل مدیریت ورزشی(مجتبی قاسمی، خالد سلیمانی، رقیه آقایی، فرید گنجی دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان)، سخنران کلیدی مدیریت ورزشی( آکو ابراهیم فقی، دانشجوی بین المللی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان)، سخنرانی 4 مقاله در پنل مدیریت ورزشی(کاظم عظمی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان، سارا غریبی و وحید دلشب دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان و فرمیسک صلواتی دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه کردستان)، نمایش 3 عکس و فیلم برگزیدە و در پایان همایش با اهدا تندیس و لوح تقدیر بە همە عوامل همایش خاتمە یافت.
گفتنی است، در بخش ارائه مقالات دانشگاه های شهید بهشتی تهران، فردوسی مشهد، نهاوند و فرهنگیان سنندج در این همایش شرکت داشتند.
شایان ذکر است، طرح تندیس همایش بر اساس مجسمه محمد اوراز شخصیت بر جسته ورزشی کورد، ساخته و به برندگان اعطا شد.
 
منبع: روابط عمومی
 
برچسب‌ها:

ویژه

مدیریت تربیت بدنی

 
پورتال اخبار