دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
تجلیل از مدال آوران المپیاد و دانشجویان مقام آور در مسابقات هفته ی تربیت بدنی‎
دوشنبه، 19 آذر 1397
تجلیل از مدال آوران المپیاد و دانشجویان مقام آور در مسابقات هفته ی تربیت بدنی‎
مراسم تجلیل از مدال آوران المپیاد و دانشجویان مقام آور در مسابقات هفته ی تربیت بدنی‎ برگزار شد.
تجلیل از مدال آوران المپیاد و دانشجویان مقام آور در مسابقات هفته ی تربیت بدنی‎تجلیل از مدال آوران المپیاد و دانشجویان مقام آور در مسابقات هفته ی تربیت بدنی‎تجلیل از مدال آوران المپیاد و دانشجویان مقام آور در مسابقات هفته ی تربیت بدنی‎تجلیل از مدال آوران المپیاد و دانشجویان مقام آور در مسابقات هفته ی تربیت بدنی‎تجلیل از مدال آوران المپیاد و دانشجویان مقام آور در مسابقات هفته ی تربیت بدنی‎تجلیل از مدال آوران المپیاد و دانشجویان مقام آور در مسابقات هفته ی تربیت بدنی‎تجلیل از مدال آوران المپیاد و دانشجویان مقام آور در مسابقات هفته ی تربیت بدنی‎تجلیل از مدال آوران المپیاد و دانشجویان مقام آور در مسابقات هفته ی تربیت بدنی‎تجلیل از مدال آوران المپیاد و دانشجویان مقام آور در مسابقات هفته ی تربیت بدنی‎تجلیل از مدال آوران المپیاد و دانشجویان مقام آور در مسابقات هفته ی تربیت بدنی‎تجلیل از مدال آوران المپیاد و دانشجویان مقام آور در مسابقات هفته ی تربیت بدنی‎تجلیل از مدال آوران المپیاد و دانشجویان مقام آور در مسابقات هفته ی تربیت بدنی‎تجلیل از مدال آوران المپیاد و دانشجویان مقام آور در مسابقات هفته ی تربیت بدنی‎تجلیل از مدال آوران المپیاد و دانشجویان مقام آور در مسابقات هفته ی تربیت بدنی‎
 
منبع: روابط عمومی
 
برچسب‌ها:

ویژه

مدیریت تربیت بدنی

 
پورتال اخبار