دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
امکان مشاهده تازه‌های کتاب و پایان‌نامه در نرم‌افزار کتابخانه
یکشنبه، 20 آبان 1397
امکان مشاهده تازه‌های کتاب و پایان‌نامه در نرم‌افزار کتابخانه
امکان مشاهده تازه‌های کتاب و پایان‌نامه در نرم‌افزار کتابخانه
یکی از قابلیت‌های نرم افزار کتابخانه قسمت تازه‌ها می‌باشد که در صفحه اصلی نرم افزار (قسمت پایین سمت چپ) قابل دسترسی است که کاربران محترم می‌توانند آخرین ورودی های منابع جدید کتابخانه را در دو قسمت کتاب و پایان‌نامه مشاهده نمایند در ضمن می‌توان قسمت تازه‌ها را به هر یک از واحدهای مختلف کتابخانه‌های دانشگاه محدود کرد.
 
منبع: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه کردستان
 
پورتال اخبار