دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
زمانبندی اداره تربیت بدنی ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه در نیمسال اول 97-98
شنبه، 19 آبان 1397
زمانبندی اداره تربیت بدنی ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه در نیمسال اول 97-98
زمانبندی اداره تربیت بدنی ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه اعلام شد.
ایام‌ ‌هفته 07:30-08:30 14:00-15:30 16:00-17:30 17:30-19:30 19:30-21:00
سالن 1 سالن 2 سالن 2 سالن 1 سالن 2 سالن 3 استخر استخر
شنبه
آیروبیک
(خانم)


بدنسازی
(وسایل مکانیکی و هوازی)
تنیس روی میز (آقا)
فوتسال (آقا) والیبال (آقا)
شنا کارکنان
(آقا)
شنا اساتید
(کارکنان)
یکشنبه
بدنسازی (خانم)
وسایل مکانیکی
بدنسازی (خانم)
وسایل هوازی
تنیس روی میز (خانم)
یوگا (خانم)


شنا
(خانم)

دوشنبه


بدنسازی
(وسایل مکانیکی و هوازی)
تنیس روی میز (آقا)
فوتسال (آقا) والیبال (آقا) شنا اساتید (کارکنان)
شنا کارکنان
(آقا)
سه شنبه
بدنسازی (خانم)
بدنسازی (خانم)
وسایل هوازی
تنیس روی میز (خانم)
یوگا (خانم)


شنا
(خانم)

چهارشنبه
آیروبیک
(خانم)


بدنسازی
(وسایل مکانیکی و هوازی)
تنیس روی میز (آقا)
فوتسال (آقا) والیبال (آقا)
شنا کارکنان
(آقا)
شنا اساتید
(کارکنان)
پنجشنبه ساعت: 09:00-10:30
شنا ویژه (خانم ها)
 
منبع: ادار‌ه‌ی تربیت‌بدنی و فوق‌برنامه دانشگاه کردستان
 
برچسب‌ها:

ویژه

مدیریت تربیت بدنی

 
پورتال اخبار