دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
برگزاری سخنرانی با عنوان «Optogenetics: Controlling the brain’s functions with laser»
سه‌شنبه، 20 شهریور 1397
برگزاری سخنرانی با عنوان «Optogenetics: Controlling the brain’s functions with laser»
دکتر محمد اسماعیل زیبایی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 20 ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه سخنرانی با عنوان «Optogenetics: Controlling the brain’s functions with laser» ارائه خواهند داد.
زمان سخنرانی: ﺳﺎﻋﺖ 14 ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ 20 ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه
ﻣﮑﺎن: ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ
 شرکت برای عموم آزاد است.
 
پورتال اخبار
آمار بازدید خبر
کاربران آنلاین 230
امروز 3949
دیروز 6440
ماه جاری 231688
سال جاری 1847149
از ابتدا 8735445
صفحه جاری 169