دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
نتایج چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور - شیراز، تابستان 97
دوشنبه، 5 شهریور 1397
نتایج چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور - شیراز، تابستان 97
چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور (شیراز- تابستان 97) در حالی به پایان رسید که موفقیت درخور توجه دانشجویان پسر دانشگاه کردستان به عنوان یک پدیدۀ کم نظیر، مورد تحسین تمامی کارشناسان ورزش دانشگاه های کشور بود. در المپیاد دختران نیز، خانم شادی شریعتی با کسب مقام قهرمانی در مسابقات کاراته، به تنهایی10 امتیازبرای دانشگاه کردستان کسب نمود که از یک سو مایۀ مباهات دانشگاه در تصاحب تنها مدال طلای المپیاد توسط دانشجویان دختر منطقۀ 5 ورزش دانشگاهی است، و از سوی دیگر بیانگر واقعیت (و نیز زنگ خطر) سطح بالای مسابقات به دلیل عدم وجود محدودیت در شرکت ورزشکاران لیگی و تیم ملی در مسابقات دانشگاهی و لزوم جستجوی راهکارهای مفید برای تداوم نیل به دستاوردهای ورزشی است. صرف نظر از شرح دقیق و مصور نتایج رقابت ها که متعاقباً از طریق پورتال اخبار دانشگاه گزارش خواهد شد، نکتۀ درخور تأمل، تلاش تمامی دست اندرکاران دانشگاه های کشور در ایجاد تسهیلات جهت جذب دانشجویان نخبۀ ورزشی با هدف کسب نتایج ارزشمند در المپیاد ورزشی دانشجویان به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای دانشگاهی از نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. به امید اینکه حوزه های معاونت دانشجویی و به ویژه معاونت آموزشی و گروه تربیت بدنی، از طریق اتخاذ تدابیر قانونی مؤثر، بتوانند زمینه ساز جذب دانشجویان نخبۀ ورزشی در مقطع کارشناسی و نیز ابقای آنها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا بشوند که مساعدت در تغییر رشتۀ داوطلبانۀ آقای آرمین سبحانی (دوندۀ مطرح دو 110 متر مانع کشور) از رشتۀ مهندسی برق به رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، نمونۀ بارز آن است.
به امید تداوم دستاوردهای ورزشی دانشگاه کردستان
نتایج مسابقات دانشجویان پسرمنطقۀ 5 ورزش دانشگاه های کشور در چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان: شیراز 97
دانشگاه نحوۀ توزیع مدال ها مجموع امتیازات رتبه المپیادی توضیحات
کردستان مدال طلا: 3 نفر
مدال نقره: 2 نفر
مدال برنز: 2 نفر
مقام چهارم: 2 نفر
مقام پنجم: 1 نفر
مقام ششم: 1 نفر
63 یازدهم تعداد کل دانشگاه های شرکت کننده: 162
دانشگاه های اول تا سوم:
1- دانشگاه تهران
2- دانشگاه فنی و حرفه ای مازندران
3- دانشگاه فردوسی مشهد
رازی کرمانشاه مدال طلا: 1 نفر
مدال برنز: 2 نفر
مقام پنجم: 4 نفر
مقام ششم: 1 نفر
29 بیست و سوم
لرستان مدال طلا: 1 نفر
مدال نقره: 1 نفر
مدال برنز: 1 نفر
مقام پنجم: 2 نفر
26 بیست و پنجم
آیت ا... بروجردی مدال برنز: 1 نفر 5 سی و نهم
ایلام مقام پنجم: 1 نفر 2 چهل و یکم
صنعتی کرمانشاه - 0 چهل و سوم

نتایج مسابقات دانشجویان دختر منطقۀ 5 ورزش دانشگاه های کشور در چهاردهمین المپیاد ورزشی دانشجویان: شیراز 97
دانشگاه نحوۀ توزیع مدال ها مجموع امتیازات رتبه المپیادی توضیحات
رازی کرمانشاه مدال برنز: 2 نفر
مقام چهارم: 1 نفر
مقام ششم: 1 نفر
14 بیست و سوم تعداد کل دانشگاه های شرکت کننده در مسابقات: 162
دانشگاه های اول تا سوم:
1- دانشگاه تهران
2- دانشگاه فردوسی مشهد
3- دانشگاه شهید بهشتی
کردستان مدال طلا: 1 نفر 10 بیست و ششم
لرستان - 0 سی و ششم
آیت ا... بروجردی - 0 سی و ششم
ایلام - 0 سی و ششم
صنعتی کرمانشاه - 0 سی و ششم
 
منبع: سعید قائینی سرپرست کاروان ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه کردستان، رئیس هیأت ورزش های دانشگاهی استان کردستان
 
پورتال اخبار
آمار بازدید خبر
کاربران آنلاین 202
امروز 3915
دیروز 6440
ماه جاری 231654
سال جاری 1847115
از ابتدا 8735411
صفحه جاری 134