دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
پیام تبریک رییس دانشگاه به مناسبت روز خبرنگار
چهارشنبه، 17 مرداد 1397
پیام تبریک رییس دانشگاه به مناسبت روز خبرنگار

به نام خالق قلم

یکی از شاخصه‌های مهم توسعه یافتگی در هر جامعه ای، میزان فعالیت رسانه‌ها، روزنامه‌ها و سایتهای خبری است و جوامعی که از گردش آزادانه اطلاعات برخودارند، به همان نسبت پویایی و سرزندگی را تجربه خواهند کرد که این امر در توسعه ی ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تاثیری شایسته و بسزا خواهد داشت. زنجیره های اطلاعات و اقسام خبر همراه با تحلیل فراخور در قالب آنچه که میدیا نامیده میشود برای انسانهای کره خاکی تجسم همراه با تحلیل را از جوامع با مولفه‌های متفاوت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، سهل و آسان نموده به طوریکه مفهوم دهکده جهانی امروز امری تحقق یافته تلقی میگردد. شکی نیست که گردش بدون وقفه اطلاعات و پیوستگی دایمی آن چونان چون گردش خون در موجود زنده حیات جوامع بشری را تضمین مینماید و به همان نسبت، که جسم موجود زنده از درجه نقض وخلل در گردش خون آسیب می بیند، جوامع بشری نیز حیات و سرزندگی و پویایی خود را مدیون گردش پیوسته اطلاعات می دانند.

در این فرآیند خبرنگاران با کسب خبر وایقان از اصالت آن و سپس تدوین، نگارش و درج خبر نقش قلب را ایفا مینمایند و همچنانکه قلب را نشاید لحظه‌ای ایستادن خبرنگار نیز لحظه‌ای سکون را جایز نمیداند و همین امر راه وی را پر مخاطره میسازد. تعهد، اخلاق حرفه‌ای، شجاعت، به جان خریدن سختیها و مخاطرات، وجدان بیدار، با مردم بودن و پایبند بودن به اصول و چارچوبهای آرمانی که منافع محلی، ملی و جهانی را در برمیگیرد، موجب گشته است که خبرنگاران در زمره شریفترین، پاکترین و ارجمندترین انسانهای کره خاکی قرار گیرند.

دانشگاه کردستان به نوبه خود و در مقام یک جامعه علمی که با گردش و پویایی علوم و اطلاعات هیشه همراه است، روز  خبرنگار را به همه خبرنگاران کشور و خاصه خبرنگاران فرهیخته و زحمتکش استان کردستان صمیمانه تبریک میگوید و امید است همچنان شاهد سرزندگی و تحرک پویای آنان در کسب و تحلیل خبر باشیم.

فردین اخلاقیان

ر‌‌ییس دانشگاه کردستان

 
منبع: روابط عمومی
 
پورتال اخبار
آمار بازدید خبر
کاربران آنلاین 1175
امروز 5996
دیروز 9801
ماه جاری 366692
سال جاری 2232080
از ابتدا 9120376
صفحه جاری 179