دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
برگزاری جلسه مرکز فناوری اطلاعات با کارشناسان فناوری دانشکده ها
سه‌شنبه، 25 مهر 1396
برگزاری جلسه مرکز فناوری اطلاعات با کارشناسان فناوری دانشکده ها
جلسه مرکز فناوری اطلاعات با کارشناسان فناوری دانشکده ها در سالن جلسات دانشکده علوم برگزار شد.
جلسه مرکز فناوری اطلاعات با کارشناسان فناوری دانشکده ها روز سه شنبه 25 مهرماه 1396 در محل سالن جلسات دانشکده علوم برگزار شد.
این جلسه با حضور مدیر و کارشناسان واحد فناوری و کارشناسان دانشکده های علوم پایه، مهندسی، کشاورزی، ادبیات و زبان، علوم انسانی و هنر به بررسی مسائل موجود و اهداف و برنامه های آتی پرداختند.
 
 
پورتال اخبار