دسترسی سریع

بدنه خبر

دانشگاه کردستان / پورتال اخبار / بدنه خبر
پایان دوره آموزشی گویندگی
دوشنبه، 5 خرداد 1393
پایان دوره آموزشی گویندگی
دوره آموزشی گویندگی با برگزاری آزمون پایانی به پایان رسید.

آزمون پایانی دوره گویندگی فارسی در تالار فردوسی دانشگاه کردستان برگزار شـد. این دوره با شرکت 50  نفر هـنرجو برگزار گردید . هدف معاونت فـرهنگی و اجـتماعی دانشگاه کردستان از برگزاری این دوره، اسـتعدادیابی و پرورش نیروی جوان و پویا برای گویندگی و مجری­گری بوده است . آریا طاهری، مدرس این دوره درمورد کیفیت برگزاری این دوره گفت :

((در طول این دوره کوشیدم تا نـحوه درست سخن گفتن، مـجری گری، فن بیان و برخی نـکات کلیدی در گویندگی مانند چگونگی تنفس و خواندن متناسب هر متن با موضوع و کاربرد آن و ایجاد احـساس در کلام را آمـوزش دهم. البته این دوره مـقدماتی بود و امیـدوارم بتوانیم دوره تـخصصی نـیز برای این افـراد برگزار کنیم.))

به هنرجویان شرکت کننده در این دوره در چهار سطح خیلی خوب، خوب، متوسط و ضعیف،گواهی شرکت در دوره گویندگی فارسی اعطا خواهد شد. 
 
پورتال اخبار