دسترسی سریع

پرسنل اداری واحد فناوری اطلاعات

رضا اصفهانی کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات (شبکه بی سیم)
r.esfahani@uok.ac.ir 087-33624010 (2314)
رضا بهزادپور کارشناس شبکه و امنیت
r.behzadpour [at] uok.ac.ir 087-33624010 (2314)
حشمت اله سعیدی مدیر فناوری اطلاعات
mit [at] uok.ac.ir 087-33624010 (2328)
شاهین صلواتی کارشناس وب
sh.salavati@uok.ac.ir -
پرسنل حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه کردستان پرسنل حوزه فناوری اطلاعات دانشگاه کردستان