دسترسی سریع

درخواست ایمیل

درخواست ایمیل دانشجویی
- دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی جهت درخواست ایمیل آکادمیک لازم است موارد زیر را مدنظر داشته باشید:
- لطفا مشخصات زیر را به کارشناس دانشکده مربوطه که در جدول زیر ارائه شده است ارسال بفرمایید.
  • نام و نام خانوادگی(فارسی)
  • نام و نام خانوادگی(انگلیسی)
  • شماره دانشجویی
  • رشته تحصیلی
  • مقطع تحصیلی
- *ترجیح ما برای نشانی ایمیل شما، حرف اول نام شما، نقطه و نام‌ فامیل کامل شماست و غیر قابل تغییر می‌باشد. به عنوان مثال: m.ahmadi@sci.uok.ac.ir
 
*قابل توجه دانشجویان کارشناسی: در شرایط فعلی امکان ارائه ایمیل آکادمیک برای دانشجویان کارشناسی وجود ندارد. در صورتی که دانشجویی نیاز مبرم به ایمیل آکادمیک داشته باشد از طریق گروه آموزشی اقدام بفرمایید در غیر اینصورت به درخواست مستقیم دانشجو پاسخی داده نخواهد شد.  
ردیف دپارتمانکارشناس/مدیر آدرس الکترونیکی
1 دانشکده کشاورزی علی آزدیخواه

admin[at]agri.uok.ac.ir

2 دانشکده علوم پایه بهاره نوری

admin[at]sci.uok.ac.ir

3 دانشکده منابع طبیعی کاوه وارانی admin[at]nr.uok.ac.ir
2 دانشکده مهندسی کاوه وارانی  admin[at]eng.uok.ac.ir 
4 دانشکده علوم انسانی سامان عبدخدا

admin[at]hum.uok.ac.ir

5 دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی هیرو یزدانپناه admin[at]lit.uok.ac.ir
دانشکده هنر و معماریحمید عبداللهیadmin[at]art.uok.ac.ir