دسترسی سریع

معاونت پژوهشی دانشکده علوم

شهریار سلیمی
شهریار سلیمی رئیس دانشکده علوم پایه
گروه فیزیک دانشیار
shsalimi [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه - اتاق 624 (4258) داخلی
وظایف اداره امور پژوهشی و فناوری
  • تنظیم برنامه‌های پژوهشی دانشکده در قالب سیاستها و خط‌مشی‌های مصوب ابلاغ‌شده از سوی معاونت پژوهشی
  • انجام بررسی‌های لازم و اظهار نظر در خصوص میزان اعتبارات پژوهشی دانشکده
  • تهیه گزارشات لازم جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه و ارائه به معاونت دانشکده
  • همکاری با سایر واحدهای پژوهشی دانشگاه و دانشکده‌ها در جهت پیشبرد اهداف پژوهشی
  • اداره امور اطلاع‌رسانی و بخش کتابخانه دانشکده
  • تهیه و ایجاد بانک اطلاعاتی دانشکده و سرویس‌دهی به ارباب رجوع
  • ایجاد هماهنگی پژوهشی بین گروه‌ها
  • انجام امور اداری و پشتیبانی طرح‌های پژوهشی دانشکده
  • انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف
سمیه زند کارشناس پژوهشی دانشکده علوم پایه
- (2461) داخلی