دسترسی سریع
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما زمان مکان
  دفاع از پایان نامه گذار فاز سیاهچاله‌های شوارتزشیلد-پاد دوسیته منظم شرفی معصومه دکتر ملک الکلامی بهروز 16/9/98 سالن جلسات دانشکده علوم پایه
  دفاع از پایان نامه ساخت نانو ذرات مگنتیت(Fe3O4)و لایه نشانی آ ن ها روی زیر لایه جامد به روش لانگمویر- لاجت ، در حضور میدان مغناطیسی

 صالح خسرو سیامند  دکتر حسن زاده عبدالله 1398/08/11 آمفی تتاتر دانشکده علوم پایه
  دفاع از پایان نامه ساخت نانوسیم های آلیاژی کبالت-تنگستن وبررسی اثر ولتاژ نامتقارن و پالسی برخواص مغناطیسی آن ها

جمشیدنژاد لاله  دکتر آستین چپ بندر 1398/08/25 آمفی تتاتر دانشکده علوم پایه
  دفاع از پایان نامه  اختر زیست شناسی میهمی اکرم دکتر کرمی کیومرث 98/08/12 آمفی تتاتر دانشکده علوم
  دفاع از پایان نامه بررسی خواص حسگری و حساسیت در یک لایه از نانو ذرات نقره:لایه نشانی شده به روش لانگمویر-بلاجت توخنی مهسا دکتر حسن زاده عبدالله 28/7/98 آمفی تتاتر دانشکده
1 دفاع ارشد بررسی ناهمخوانی کوانتومی با استفاده از اندازه گیری ضعیف بنفشه دیرنگ دکتر شهریار سلیمی
دکتر ارش سروری
95/07/03 آمفی تئاتر علوم پایه
2 پیش دفاع دکتری بررسی و مطالعه تحولات جهان اولیه با استفاده از مدلهای میدان اسکالر طیب گل عنبری دکتر خالد سعیدی 95/07/07
آمفی تئاتر علوم پایه
3 دفاع دکتری مطالعه همبستگی های کوانتومی و معیار های مختلف آنها فرزین آدابی دکتر شهریار سلیمی 95/07/28
آمفی تئاتر علوم پایه
4 سمینار ارشد روش های سنتز لایه های نازک و خواص مغناطیس آن محمد جمیل فرجی دکتر زهرا عالمی پور
دکتر بندر استین چپ
95/07/14
آمفی تئاتر علوم پایه
5 دفاع پایان نامه کیهان شناسی مدل ماده مقلد حلیمه هرسیچ ثانی دکتر خالد سعیدی 95/07/24 آمفی تئاتر علوم پایه
6 سمینار 1 متا متریال ها و موج بر های معمول و متامتریالی مهلا قائمی مقدم دکتر عبدالله حسن زاده 95/07/26 آمفی تئاتر علوم پایه
7 دفاع ارشد تعیین قدرت تفکیک محوری میکروسکوپ میدان میرای موج بری فلورسنسی پرشنگ لطفی دکتر عبدالله حسن زاده 95/07/28 آمفی تئاتر علوم پایه
8 سمینار 1 دکتری روابط عدم قطعیت قوی تر برای همه مشاهده پذیرهای ناسازگار فرزانه حاتمی کمی دکتر شهریار سلیمی 95/08/09 آمفی تئاتر علوم پایه
9 سمینار 1 دکتری نظریه کوانتومی منبع هژیر دولت خواه دکتر شهریار سلیمی 95/08/09 آمفی تئاتر علوم پایه
10 سمینار 2 دکتری موجبرهای متامتریالی مهلا قائمی مقدم دکتر عبدالله حسن زاده 95/08/05 آمفی تئاتر علوم پایه
11 سمینار 2 دکتری روابط عدم قطعیت قوی تر برای همه مشاهده پذیرهای ناسازگار فرزانه حاتمی کمی دکتر دکتر شهریار سلیمی 95/08/23 آمفی تئاتر علوم پایه
12 سمینار 2 دکتری همدوستی کوانتومی هژیر دولت خواه دکتر دکتر شهریار سلیمی 95/08/23 آمفی تئاتر علوم پایه
13 پیش دفاع بررسی تاثیر بازترکیب در ترابرد الکترونی سلول های خورشیدی نانو ساختاری ناصر عبدی
دکتر زهرا عالمی پور
دکتر یاسر عبدی
95/08/29 آمفی تئاتر علوم پایه
14 اصلاحیه دفاع ارشد بررسی تورم کیهانی در گرانش برانز- دیکی کژال الوندی دکتر کیومرث کرم 95/9/22 آمفی تئاتر علوم پایه
15 سمینار اشد خواص مغناطیسی Thin film ماهان نصیری
دکتر زهرا عالمی پور
بندر استین چپ
95/10/7 آمفی تئاتر علوم پایه
16
سمینار دکتری تولید میدان مغناطیسی اولیه فرشاد سعدت پور دکتر بهروز ملک الکلامی 95/9/30 آمفی تئاتر علوم پایه
17
سمینار ارشد چشم، کلاس بندی لیزر و اسیب های ناشی از ان فاتح صادقیان دکتر عبدالله حسن زاده 95/9/30 آمفی تئاتر علوم پایه
18
سمینار دکتری نگاشت بین نواسانگر 1+2 بعدی دیراک و مدل جینز-کامینگز و آنتی جینز - کامینگز پریسا معجری دکتر محمد رضا ستاره 95/10/5 آمفی تئاتر علوم پایه
19
سمینار ارشد خواص مغناطیسی لایه های نازک ماهان نصیری
دکترر زهرا عالمی پور
بندر آستین چپ
95/10/6 آمفی تئاتر علوم پایه
20
سمینار ارشد مگنتو اپتیک مژده مصطفایی
دکتر زهرا عالمی پور
بندر آستین چپ
95/10/6 آمفی تئاتر علوم پایه
21
سمینار ارشد فرکتال ها در بررسی لایه های نازک سارا رحیمی دهگلان
دکتر زهرا عالمی پور
بندر آستین چپ
95/10/5 آمفی تئاتر علوم پایه
22    بررسی هدایت گرمایی در گرافن چین دار  زهرا آزاد  دکتر سعدالله ابراهیمی  95/10/12   آمفی تئاتر علوم پایه
23 دفاع ارشد بررسی مدل های تورمی گرم در حضور چسبندگی لیلا اختری دکتر خالد سعیدی 18/11/95 آمفی تئاتر علوم پایه
24 دفاع ارشد بررسی مدل های کیهانی تورم گرم کوثر سیار دکتر خالد سعیدی 18/11/95 آمفی تئاتر علوم پایه
25 دفاع ارشد ساخت نانو سیم های مغناطیسی آهن – قلع و بررسی خواص مغناطیسی آنها زهره امجدیان دکتر بندر استین چژ دکتر زهرا عالمی پور 18/11/95 آمفی تئاتر علوم پایه
26 دفاع ارشد بررسی تورم غیر کانونی گرم در کیهان اولیه سارا رسولی دکتر کیومرث کرمی 18/11/95 آمفی تئاتر علوم پایه
27 دفاع ارشد بررسی انتقال فاز انبساط کیهان در نظریه برانز - دیکی الهام جیحونی دکتر بهروز ملک الکلامی 95/11/24 آمفی تئاتر علوم پایه
28 دفاع ارشد برسی مدل های تورمی سرد غیر کانونی روناک امانی دکتر کیومرث کرمی 95/11/23 آمفی تئاتر علوم پایه
29 دفاع ارشد نانو نقش های دوره ای با استفاده از لیتو گرافی تداخل لیزری دوباریکه ای شبیه سازی و ساخت فرزانه عباسی دکتر عبدالله حسن زاده 95/11/23 آمفی تئاتر علوم پایه
30 دفاع ارشد لایه نشانی نانو سیم های نقره بر روی زیر لایه ی جامد به کمک تشتگ لاتگمویر .. سمیه نوری دکتر عبدالله حسن زاده 95/11/23 آمفی تئاتر علوم پایه
31
دفاع ارشد بررسی هدایت حرارتی گرافن دارای نقص و نانو سیالات حاوی گرافن با استفده از شبیه سازی ... مریم عزیزی دکتر سعد الله ابراهیمی 95/11/24 آمفی تئاتر علوم پایه
32 پیش دفاع ارشد مطالعه ی اثر ÷س واکنش میدان های کوانتومی در تورم و دوره های بعد میتر ا صحرایی ده مجنون دکتر محمد رضا ستاره 95/11/20 آمفی تئاتر علوم پایه
33
دفاع ارشد اثر عملگرهای وزنی روی فضاهای برگمن با بعد نامتناهی گلاله سیفی دکتر محمد علی اردلانی 95/11/19 آمفی تئاتر علوم پایه
34 دفاع ارشد گراف مقسوم علیه صفر یک مجموعه جزئا مرتب نسبت به یک ایده ال کیوان نسلی دکتر علی سلیمان جهان 95/11/24 آمفی تئاتر علوم پایه
35 دفاع ارشد ساخت نانو سیم های الیاژی کبالت اهن – مس و بررسی تاثیر غلظت مس و ولتاژ ... علیرضا علیدادی
دکتر بندر استین چپ
دکتر زهرا عالمی پور
95/11/20 آمفی تئاتر علوم پایه
36 دفاع ارشد ساخت نانو سیم های الیاژی اهن – فسفر و بررسی اثر بسامد و ولتاژ الکتروانباشت بر روی خواص مغناطیس انها طیبه کاکاوندی
دکتر بندر استین چپ
دکتر زهرا عالمی پور
95/11/20 آمفی تئاتر علوم پایه
37
دفاع ارشد  بررسی تله اندازی ذرات ریز توسط پالس های لیزری فوق کوتاه نوری  میلاد علیزاده دکتر مسعود قطبی  95/11/26  آمفی تئاتر علوم پایه
38 دفاع ارشد تحقیق روی تولید پالس های فوق کوتاه لیزری براساس قفل شدگی مد با اینه های غیر خطی سیده سعیده رضوی دکتر مسعود قطبی 95/11/26 آمفی تئاتر علوم پایه
39 دفاع ارشد مطالعه شتاب کیهان شناسی در نظریه برنز - دیکی چنور نعال دکتر بهروز ملک الکلامی 95/11/25 آمفی تئاتر علوم پایه
40 دفاع دکتری بررسی تاثیر باز ترکیب در ترابرد الکترونی سلول های خورشیدی نانو ساختاری ناصر عبدی
دکتر زهرا عالمی پور
دکتر یاسر عبدی
95/11/27 آمفی تئاتر علوم پایه
41 دفاع ارشد مطالعه روابط عدم یقین آنتروپی در اطلاعات و محاسبات کوانتومی و سامانه های ... فرهاد زارعی
دکتر شهریار سلیمی
دکتر آرش سروری
95/11/30 آمفی تئاتر علوم پایه
42 دفاع ارشد بررسی همدوسی کوانتومی در سامانه های ... بشری روان بخش
دکتر آرش سروری
دکتر شهریار سلیمی
95/11/30 آمفی تئاتر علوم پایه
43 دفاع ارشد روش های فشرده سازی پالس های لیزری فوق کوتاه نرگس عربشاهی دکتر مسعود قطبی 95/12/02 آمفی تئاتر علوم پایه
44 سمینار ارشد تشدید پلاسمون های سطحی سمیه قادری دکتر عبدالله حسن زاده 95/12/8 آمفی تئاتر علوم پایه
45 دفاع ارشد بررسی اثر نقص های ساختاری بروی هدایت حرارتی گرافین و گرافدین با استفاده از... مریم ظاهری دکتر سعد ­ اله ظاهری 95/12/18 آمفی تئاتر علوم پایه
46 سمینار 2 دکتری مرتب سازی نانو ذرات دی الکتریک در ارایه های دو بعدی با تقارن چرخشی توسط ... محمد باقر محمد نژاد دکتر عبدالله حسن زاده 95/12/21 آمفی تئاتر علوم پایه
47 جلسه دفاع مطالعه ی اثرات پس واکنش میدان های کوانتومی در تورم و.. میترا صحرایی ده مجنون دکتر محمد رضا ستاره 95/12/18 آمفی تئاتر علوم پایه
48 پیش دفاع دکتری مطالعه ی مدل های تورمی میدان اسکالر غیر کانونی کاظم رضا زاده ساراب دکتر کیومرث کرمی 95/3/3 آمفی تئاتر علوم پایه
49 پیش دفاع دکتری مطالعه­ی مدل­های تورمی میدان اسکالر غیر کانونی کاظم رضا زاده ساراب دکتر کیومرث کرمی 96/4/19 آمفی تئاتر علوم پایه
50 پیش دفاع دکتری بررسی نوسانات و میرایی امواج مغناطوهیدرودینامیکی در حلقه های ... زانیار ابراهیمی دکتر کیومرث کرمی 96/4/14 آمفی تئاتر علوم پایه
51 سمینار 2 دکتری LRS Bianchi type-v universe in creation – field theory غلام حسن خلفی دکتر بهروز ملک الکلامی 96/4/17 آمفی تئاتر علوم پایه
52 سمینار 3 دکتری Exact anistropic c- field theory غلام حسن خلفی دکتر بهروز ملک الکلامی 96/4/17 آمفی تئاتر علوم پایه
53 سمینار ارشد ساخت نانو سیم های آلیاژی کبالت- اهن –مس و بررسی تاثیر بسامد و Ph بر ... احمد نباتی
دکتر بندر استین چپ        
دکتر زهرا عالمی پور
96/4/13 آمفی تئاتر علوم پایه
54 جلسه دفاع ساخت نانو سیم های الیاژی P- Fe و بررسی اثرات غلظت، ولتاژ نامتقارن... سجاد نجفی دکتر زهرا عالمی پور 96/4/27 آمفی تئاتر علوم پایه
55 پیش دفاع براورد در مترولوژی کوانتومی نوفه دار روژین یوسف جانی
دکتر شهریار سلیمی
دکتر ارش سروری
96/4/26 آمفی تئاتر علوم پایه
56 دفاع دکتری مطالعه مدل های دقیقا حل پذیر فیزیکی و ارتباط آنها با مدل های شبه حل پذیر و حل پذیر مشروط ندا حاتمی نصار دکتر محمد رضا ستاره 96/6/27 آمفی تئاتر علوم پایه
57 دفاع دکتری بررسی نوسانات و میرایی امواج مغناطوهیدرودینامیکی در حلقه های تاج خورشید زانیار ابراهیمی دکتر کیومرث کرمی 96/6/28 آمفی تئاتر علوم پایه
58 دفاع دکتری مطالعه و محاسبه ی بارهای پایسته در نظریه های .. حامد عدمی دکتر محمد رضا ستاره 96/07/2 آمفی تئاتر علوم پایه
59 دفاع پیش دفاع بررسی نظری انبرک های اپتیکی تداخلی و میدان میرا محمد باقر محمد نژاد دکتر عبدالله حسن زاده 96/07/2 آمفی تئاتر علوم پایه
60 دفاع دکتری بررسی نظری انبرک های اپتیکی تداخلی و میدان میرا محمد باقر محمد نژاد دکتر عبدالله حسن زاده 96/07/29 آمفی تئاتر علوم پایه
61 سمینار 1 دکتری نیرو و شار ترمودینامیکی کوانتومی برهان احمدی دکتر شهریار سلیمی 96/09/21 آمفی تئاتر علوم پایه
62 سمینار 2 دکتری نیرو و شار ترمودینامیکی کوانتومی برهان احمدی دکتر شهریار سلیمی 96/09/21 آمفی تئاتر علوم پایه
63 دفاع دکتری بررسی برخی از ویژ گی هی اوسیلاتون ها به عنوان انتخابی برای ماده تاریک علی محمودزاده دکتر بهروز ملک الکلامی 96/10/13 آمفی تئاتر علوم پایه
64 جلسه دفاع تعیین بردار همبستگی زنجیره ی اسپینی در مدل xy هایزنبرگ فرناز اسدی
دکتر شهریار سلیمی
دکتر آرش سروری
96/10/17 آمفی تئاتر علوم پایه
65 سمینار 2 دکتری تقویت کننده نوری نیمرسانای نقطه کوانتومی: نقش تراز برانگیخته دوم در پردازش سیگنال هایی با نرخ ... سید محسن ایزدیار دکتر عبدالله حسن زاده
دکتر محمد رزاقی
96/10/20 آمفی تئاتر علوم پایه
66 دفاع دکتری بررسی اثرات غیر خطی در تقویت کننده ی نوری نیمرسانای .. سید محسن ایزدیار دکتر عبدالله حسن زاده
دکتر محمد رزاقی
96/11/11 آمفی تئاتر علوم پایه
67 پیش دفاع دکتری میدان های پیمانه ای در کیهان شناسی .. مهرانه تیر اندری دکتر خالد سعیدی 96/11/12 آمفی تئاتر علوم پایه
68 دفاع ارشد ساخت نانو سیم های fe-w و بررسی اثر غلظت، بسامد و ولتاژ پالسی انباشت ... مریم سلیمانی
دکتر زهرا عالمی پور
دکتر بندر استین چپ
96/11/17 آمفی تئاتر علوم پایه
69 دفاع دکتری میدان های پیمانه ای در کیهان شناسی مهرانه تیراندری دکتر خالد سعیدی 96/11/30 آمفی تئاتر علوم پایه
70 سمینار دکتری میون های پلاریزه در ماده چگال خدیجه قاسمیان دکتر محمد رضا ستاره 96/12/06 آمفی تئاتر علوم پایه
71 سمینار ارشد لایه نشانی به وسیله دستگاه لانگمویر -بلاجت مهسا توخنی دکتر عبدالله حسن زاده 96/12/19 آمفی تئاتر علوم پایه
72 دفاع ارشد بررسی اثر ناخالصی کبالت بر روی ساختار و خواص نانو میله های ماهان نصیری
دکتر بندر استین چپ
دکتر زهرا عالمی پور
97/02/04 آمفی تئاتر علوم پایه
73 دفاع دکتری بررسی فرایند های مارکوفی و غیر مارکوفی در رسانه های کوانتومی باز فاطمه طریقی تابش
دکتر شهریار سلیمی
دکتر آرش سروری
97/03/28 آمفی تئاتر علوم پایه
74 سمینار 2 دکتری بررسی مشخصه های زیست حسگرهای نوری استوانه ای فروغ خزیمه دکتر محمد رزاقی 97/03/30 آمفی تئاتر علوم پایه
75 دفاع دکتری طراحی و تحلیل حسگرهای زیستی بر پایه ی تشدید کننده ه ... فروغ خزیمه دکتر محمد رزاقی 97/06/20 آمفی تئاتر علوم پایه
76 دفاع ارشد بررسی نقش طراحی کاواک لیزری در ساختار مدی و پایداری ان دلنیا پور قباد دکتر مسعود قطبی 97/06/31 آمفی تئاتر علوم پایه
77 دفاع دکتری مطالعه ی تورم کیهانی در نظریه ی گرانش اصلاح شده زینب تیموری دکتر کیومرث کرمی 97/06/31 آمفی تئاتر علوم پایه
78 دفاع ارشد بررسی خواص نوری غیرر خطی در لایه های دو بعدی محمد امینی دکتر مسعود قطبی 97/08/19 آمفی تئاتر علوم پایه
79 دفاع ارشد بررسی تشکیل ساختار در مدل های انرژی تاریک و گرانش اصلاح شده کاوه فهیمی دکتر کیومرث کرمی 97/08/30 آمفی تئاتر علوم پایه
80 سمینار ارشد لیتو گرافی تداخل لیزری الناز نوری دکتر عبدالله حسن زاده 97/10/15 آمفی تئاتر علوم پایه
81 سمینار ارشد کاربرد نانو ذرات طلا در حسگرهای اپتیکی گوفار حسین حمه صالح دکتر عبدالله حسن زاده 97/10/15 آمفی تئاتر علوم پایه
82 سمینار ارشد نانو ساختارهای مغناطیسی و کاربرد آنها در حسگرهای اپتیکی سیامند صالح خسرو دکتر عبدالله حسن زاده 97/10/15 آمفی تئاتر علوم پایه
83 سمینار ارشد بررسی چسبندگی گرافن بر روی سطوح زیر سرامیکی زهره رشیدی دکتر سعداله ابراهیمی 97/11/01 آمفی تئاتر علوم پایه
84 سمینار دکتری ساخت نانو سیم های کبالت – اهن- قلع و بررسی اثر ph، و ولتاژ بر روی خواص کغناطیسی انها سمیه دهقان
دکتر زهرا عالمی پور
دکتر بندر استین چپ
97/11/17 آمفی تئاتر علوم پایه
85 سمینار دکتری نظریه ی افت و خیز ترمودینامیک کوانتومی شاداب ذکاوتی دکتر شهریار سلیمی 97/11/10 آمفی تئاتر علوم پایه
 86 دفاع از پایان نامه ارشد مطالعه تحول عالم در انتروپی های رینی و تسلیس کریمی پرویندکتر سعیدی خالد 31/6/98 آمفی تئاتر علوم پایه