دسترسی سریع

فایل‌های مفید معاونت آموزشی دانشکده علوم

فرم شماره 20 مجوز تکثیر و صحافی
مراحل برگزاری دفاع کارشناسی ارشد
مراحل برگزاری سمینار
الگوی فرستادن نسخه الکترونیکی پایان‌نامه‌ها
رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران روی لوح فشرده 
مدارک لازم جهت تسویه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
فرم تائید انجام اصلاحات پایاننامه توسط استاد راهنما / اساتید راهنما
اطلاعیه جلسه دفاع از رساله ارشد و دکتری
اطلاعیه سمینار کارشناسی ارشد و دکتری
دریافت فرم خودخوان و معرفی به استاد
فرم شرکت در دفاع از پایان‌نامه
فرم تعهد پروپوزال و پایان‌نامه
طرح تحقیق (پروپوزال) دکترا
پیشنهادیه پژوهشی پایان‌نامه کارشناسی ارشد (پروپوزال کارشناسی ارشد)
شیوه‌نامه تدوین پایان‌نامه
فرم کمیسیون موارد خاص
فرم پرداخت هزینه چاپ و صحافی دانشجویان
نمونه فایل زی‌پرشین
مراحل لازم جهت تأیید پایان‌نامه بعد از دفاع
مراحل قبل از دفاع ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
مراحل پیش دفاع از پایان‌نامه ویژه دانشجویان مقطع دکتری
مراحل لازم جهت برگزاری آزمون جامع