دسترسی سریع

کارمندان دانشکده علوم

شهلا زندی‌نژاد کارشناس گروه ریاضی
- (2487) داخلی
عفت غفرانی کارشناس آزمایشگاه شیمی- آلی
- (2481) داخلی
چنور فوادی کارشناس مسئول آزمایشگاه های فیزیک
- (2497) داخلی
سمیه قادری کارشناس آزمایشگاه مرکزی
s.ghadery@uok.ac.ir 2495
ژیلا قانعی کارشناس آزمایشگاه شیمی-تجزیه
- (2481) داخلی
بهاره نوری مسئول فناوری اطلاعات
b.noori [at] uok.ac.ir (2489) داخلی
مهرنوش نیک زبان کارشناس گروه علوم زیستی
m.nikzaban [at] uok.ac.ir 2489
مسعود وهابی رئیس اداره امور عمومی و پشتیبانی
m.vahabi [at] uok.ac.ir (2531) داخلی
...21