دسترسی سریع

کارمندان دانشکده علوم

شمسی ابراهیمی کارشناس گروه فیزیک
sh.ebrahimi [at] uok.ac.ir (2303) داخلی
شراره امجدی مسئول دفتر ریاست دانشکده
Sh.amjadi [at] uok.ac.ir (2457) داخلی
بهناز بنفشی کارشناس گروه شیمی
B.Banafshi [at] uok.ac.ir (2466) داخلی
محمد سعید خالدیان کارشناس گروه فیزیک دانشکده علوم
- -
بهرام رحمانی کارشناس آزمایشگاه شیمی-عمومی
- (2468) داخلی
الهام زارعی کارشناس گروه زیست‌شناسی
- (2489) داخلی
سمیه زند کارشناس پژوهشی دانشکده علوم پایه
- (2461) داخلی
شهلا زندی‌نژاد کارشناس گروه ریاضی
- (2489) داخلی
شیوا علیپور مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه
sh.alipour [at] uok.ac.ir 087-33666759
عفت غفرانی کارشناس آزمایشگاه شیمی- آلی
- (2481) داخلی
...21