دسترسی سریع

هیئت علمی دانشکده علوم پایه

عبدالله سلیمی
عبدالله سلیمی -
گروه شیمی استاد
absalimi [at] uok.ac.ir
- -
کمال شانظری
کمال شانظری رئیس دانشکده علوم پایه
گروه ریاضی دانشیار
k.shanazari [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه- اتاق 625 33660075 (4233)
راحله شاکری
راحله شاکری -
گروه علوم زیستی استادیار
-
- -
زاهد شمی
زاهد شمی -
گروه شیمی استادیار
z.shami [at] uok.ac.ir http//:sci.uok.ac.ir/z.shami
- -
رحمت صادقی
رحمت صادقی -
گروه شیمی استاد
rsadeghi [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/sadeghi
- -
سعدی صمدی
سعدی صمدی -
گروه شیمی استادیار
s.samadi [at] uok.ac.ir
- -
زهرا عالمی پور
زهرا عالمی پور -
گروه فیزیک استادیار
z.alemipour [at] uok.ac.ir
دانشکده علوم پایه - اتاق 613 (4252) داخلی
خالد عزیزی
خالد عزیزی -
گروه شیمی دانشیار
azizkhald822 [at] yahoo.com
- -
امجد علی پناه
امجد علی پناه -
گروه ریاضی دانشیار
A.Alipanah [at] uok.ac.ir http://sci.uok.ac.ir/alipanah
دانشکده علوم پایه - اتاق 640 (4263) داخلی
محمد فتح اللهی
محمد فتح اللهی مدیر گروه
گروه علوم زمین استادیار
-
- -
...76543