دسترسی سریع

لیست کامل نرم افزارهای تخصصی دانشکده علوم

لیست نرم افزارهای تخصصی سایت دانشکده علوم

برای دسترسی به اخرین ورژن نرم ­افزارهای مورد استفاده در دانشکده علوم، باید از سرور Ftp استفاده کنیم که مراحل دسترسی آن به صورت زیر می باشد:

  • در نوار Address Bar، My Computer خود ادرس Ftp.uok.ac.ir را تایپ نمایید.
  • در صفحه Login اطلاعات کاربری را به صورت زیر وارد نمایید.

 User Name: sci

Password: Sci@1398

  •  بعد از وارد شدن دسته بندی نرم افزارها بر اساس رشته و در داخل هر پوشه بر اساس ورزن 32 بیتی و 64 بیتی وجود دارد.
  •  فایل مورد نظر خود را برداشته و بر روی هارد سیستم خود قرار دهید.