دسترسی سریع

گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی در سال 1385 با پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی زیست‌شناسی عمومی تاسیس شد. در سال 1387 اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد در گرایش علوم سلولی و ملکولی و از سال 1388 اولین دوره دانشجویان کارشناسی بیوتکنولوژی نیز پذیرش شدند.

آزمایشگاه‌های آموزشی و پژوهشی در گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی متناسب با رشته‌های موجود فعال بوده و از امکانات مناسبی برخوردار هستند. با توجه به تلاش اعضای هیات علمی گروه و پشتکار دانشجویان هر سال در حدود 20 نفر از دانش‌آموخته‌های دوره کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های بزرگ ایران پذیرفته می‌شوند، که این خود موید کیفیت علمی و آموزشی گروه می‌باشد.
اهداف آینده گروه، شامل رشد کیفی بیشتر و پذیرش دانشجو در سایر گرایش‌های کارشناسی ارشد و مقطع دکتری می‌باشد که امیدواریم با توکل به خداوند متعال، تلاش بیشتر و پشتیبانی مسئولین دانشگاه، این امر محقق گردد.
 
چارت دروس و فایل‌های مفید
برنامه هشت ترم زیست عمومی (کارشناسی)
برنامه هشت ترم زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوتکنولوژی (کارشناسی)
برنامه چهار ترم ارشد سلولی و مولکولی (کارشناسی ارشد)
برنامه چهار ترم ارشد بیوشیمی (کارشناسی ارشد)
مقررات کار در آزمایشگاههای تحقیقاتی گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی
چارت درسی رشته زیست فناوری