دسترسی سریع
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما استاد مشاور زمان مکان
1 دفاع ارشد بررسی قابلیت استفاده از نانو ذرات سیلیس و زئولیت در افزایش کارایی کورکومین برای مقابله با استرس اکسیداتیو ناشی از رویارویی با نانو ذرات نقره در ماهی قزل آلای رنگین کمان شادیه مرادی دکتر سید علی جوهری ادریس قادری 98/06/27 - ساعت 09:00 آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی
2 دفاع ارشد بررسی امکان استفاده از پروآنتوسیانیدین‌های عصاره هسته انگور به منظور بهبود کارایی استفاده از چربی در جیره غذایی کپور معمولی معصومه قاسمی آرمون دکتر برزان بهرامی کمانگر دکتر احمد کریمی 98/06/16 - ساعت 10:00 آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی