دسترسی سریع
ردیف نوع فعالیت عنوان دانشجو استاد راهنما استاد مشاور زمان مکان
1 دفاع ارشد ارزیابی اثر کود نیتروژنه بر تجمع فلزات سنگین در محصول یونجه کشت شده در خاک های آهکی دشت دهگلان در غرب ایران شکوفه بسامی دکتر بابک سوری و دکتر مرضیه رئیسی ورزنه - 98/06/30 - ساعت 10:00 آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی
2 دفاع ارشد تعیین سهم بخش های ژئوشیمیایی وانسانی فلزات سنگین در خاک های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در جنوب ایران اعظم زارعی دکتر بابک سوری - 98/06/27 - ساعت 10:00 آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی
3 دفاع ارشد پیش بینی شاخص کیفیت هوا با استفاده از مدل هیبریدی جدید وتکنیک تجزیه ای دومرحله ای علیرضا رحیم پور دکتر جمیل امان اللهی - 98/06/25 - ساعت 14:00 آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی
4 دفاع ارشد جذب فلزات سنگین در گیاه یونجه کشت شده در خاک های آهکی کوددهی شده/بدون کود در دشت قروه دهگلان, غرب ایران فاطمه علیزاده صالح کوهی دکتر بابک سوری - 98/06/23 - ساعت 10:00 آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی
5 دفاع ارشد مدل سازی و ارزیابی کارآمدی مدیریت حفاظتی اعمال شده در مناطق حفاظت شده (مطالعه موردی منطقه حفاظت شده) بیجار فاطمه اطلسی پاک دکتر شهرام کبودوندپور و دکتر حمید فرورش - 98/06/16 - ساعت 12:00 آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی
6 دفاع ارشد بررسی ویژگی‌های زیستگاهی و تهدیدهای لاک‌پشت فراتی(Rafetus euphraticus) در تالاب هورالعظیم استان خوزستان شوان اداک دکتر هانیه غفاری - 98/06/12 - ساعت 10:00 آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی
7 دفاع ارشد تجزیه فتوکاتالیستی پساب های حاوی رنگ های آلی با استفاده از نانو کامپوزیت مغناطیسی Fe3O4@ZnO-GO محدثه یاری دکتر فرشید قربانی - 98/04/29 - ساعت 11:00 آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی
8 دفاع ارشد بررسی میزان آلاینده های فلزی در غبار ریزشی در هفت مرکز آموزشی منتخب شهر کرمانشاه نسیم امیری دکتر بابک سوری - 98/10/09 - ساعت 10:00 آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی
9 دفاع ارشد پیش بینی کیفیت هوای شهر سنندج با استفاده از تغییرات فصلی و عمودی جو فریبا کریمی دکتر جمیل امان اللهی و دکتر مرضیه رئیسی - 98/10/07 - ساعت 16:00 آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی
10 دفاع ارشد بررسی بزرگنمایی زیستی فلزات سنگین در مسیر رژیم غذایی لاک پشت برکه ای خزری در دریاچه زریبار پروا جویایی دکتر هانیه غفاری دکتر فرشید قربانی 98/10/21 - ساعت 12:00 آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی