دسترسی سریع

گروه آب‌وهواشناسی

 

طبق برنامه توسعه مصوب گروه آموزشی و به دنبال خرید تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز، مقرر گردیده گروه آموزشی آب و هواشناسی در آینده در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان تغییر اقلیم دایر کند. با توجه به تغییرات به وجود آمده در سرفصل دروس گرایش¬های رشته¬ی آب و هواشناسی این گروه از نیسمال اول سال تحصیلی 96-95 در رشته ی جغرافیا گرایش آب و هواشناسی در مقطع کارشناسی و از نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 در مقطع کارشناسی ارشد دررشته¬ی آب و هواشناسی محیطی دانشجو می¬پذیرد. سیاست گروه بر آن است که تا سال 1403 چهار عضو هیأت علمی در تخصص‌های مختلف تغییر اقلیم، مخاطرات آب و هوایی، آب و هواشناسی شهری و آب و هواشناسی ماهواره‌ای جذب کند و در سایر گرایش های مختلف دانش آب و هواشناسی همچون تغییر اقلیم، آب و هواشناسی سینوپتیک در مقطع تحصیلات تکمیلی راه‌اندازی کند.
گروه آموزشی آب و هواشناسی در حال حاضر با 3 نفر عضوهیأت علمی تمام وقت با مدرک دکتری در زمینه‌های زیر به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی می‌پردازد.
  • آب و هواشناسی سینوپتیک
  • آب و هواشناسی کشاورزی
  • آب و هواشناسی توریسم
  • تغییر اقلیم
  • مدل‌سازی آب و هوایی
  • آب و هواشناسی معماری
  • آب و هواشناسی پزشکی
  • آب و هواشناسی دینامیک


آکو محمدی
آکو محمدی کارشناس آزمایشگاه و گروه آب و هواشناسی
ako.mohammadi [at] uok.ac.ir -
دانشکده منابع طبیعی، طبقه دوم؛ کارگاه آب و هواشناسی