دسترسی سریع

گروه آب‌وهواشناسی

 

گروه آموزشی آب‌وهواشناسی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان در مهرماه سال 1388 با پذیرش 33 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته کار خود را به عنوان یک گروه آموزشی مستقل در دانشکده منابع طبیعی آغاز کرد. این گروه آموزشی در راستای رسالت آموزشی و پژوهشی خود در سال 1391 در مقطع کارشناسی ارشد، گرایش آب‌وهواشناسی کاربردی اقدام به پذیرش دانشجو نمود. هم اکنون این گروه با 138 دانشجو در مقطع کارشناسی و 22 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد با گرایش آب‌وهواشناسی کاربردی مشغول تحصیل هستند. طبق برنامه توسعه مصوب گروه آموزشی و به دنبال خرید تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز، مقرر گردیده گروه آموزشی آب و هواشناسی در سال 1396 یک گرایش دیگر در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان تغییر اقلیم دایر کند. همچنین برنامه ریزی شده است که در سال 1397 یک رشته در مقطع دکتری در رشته آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم  راه اندازی شود. سیاست گروه بر آن است که تا سال 1403 چهار عضو هیأت علمی در تخصص‌های مختلف تغییر اقلیم، مخاطرات آب و هوایی، آب و هواشناسی شهری و آب و هواشناسی ماهواره‌ای جذب کند و در سایر گرایش های مختلف دانش آب و هواشناسی رشته های یاد شده را در مقطع دکتری راه‌اندازی کند.
گروه آموزشی آب و هواشناسی در حال حاضر با 3 نفر عضوهیأت علمی تمام وقت با مدرک دکتری در زمینه‌های زیر به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی می‌پردازد.
  • آب و هواشناسی سینوپتیک
  • آب و هواشناسی کشاورزی
  • آب و هواشناسی توریسم
  • تغییر اقلیم
  • مدل‌سازی آب و هوایی
  • آب و هواشناسی معماری
  • آب و هواشناسی پزشکی
  • آب و هواشناسی دینامیک


آکو محمدی
آکو محمدی کارشناس آزمایشگاه و گروه آب و هواشناسی
ako.mohammadi [at] uok.ac.ir -
دانشکده منابع طبیعی، طبقه دوم؛ کارگاه آب و هواشناسی