دسترسی سریع

آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه ژئومورفولوژی

آزمایشگاه ژئومورفولوژی
تجهیزات موجود در این آزمایشگاه شامل: انواع سنگ- دستگاه شیکر دو عدد – دستگاه فور(خشک کن)- دستگاه پلانیمتر 5 عدد- دستگاه کورویمتر 10 عدد- انواع نقشه(کاغذی و اسکن شده و رقومی شده)- pH متر- ترازوی دیجیتالی- دستگاه GPS 5 عدد- آلتی متر دیجیتالی- قطب نمای مهندسی 15 عدد- قطب نمای سه کاره پایه‌دار- انواع ماکت- استریوسکوپ پلاریزان یک عدد- اسکرین اسکپ 7 عدد- دستگاه میکروسکوپ پلاریزان- تجهیزات عملیات صحرایی مانند چکش زمین شناسی و بیلچه و ... و مجهز به سیستم سمعی و بصری.
 
فعالیتهای علمی که در این آزمایشگاه انجام می‌گیرد:
1-    کارهای عملی مربوط به درس نقشه خوانی شامل: کار با نقشه های توپوگرافی، پلانیمتری، کورویمتری و...)
2-    کارهای عملی مربوط به درس «کارتوگرافی» شامل: انجام کار با وسایل نقشه کشی و کارتوگرافی
3-    انجام عملیات «گرانولومتری(دانه‌بندی)» خاک
4-    «تفسیر عکس‌های هوایی» با استفاده از اسکرین اسکوب‌ها و استریوسکوب‌های موجود در آزمایشگاه.
5-    کارهای عملی درس «تفسیر نقشه‌های توپوگرافی و زمین شناسی».
6-    عملیات مربوط به «تکنیک ترسیم نقشه های ژئومورفولوژی».
7-    برگزاری کلاس‌های عملی درس «کارهای میدانی و آزمایشگاهی در ژئومورفولوژی».
8-    کلاس‌های عملی تمامی دروس دورة کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی از جمله: روش تحقیق در مخاطرات محیطی، مخاطرات زیست محیطی، مخاطرات هیدرولوژیک و .... در این آزمایشگاه برگزار میگردد.
 

فعالیت‌های تئوری که در این آزمایشگاه انجام می‌گیرد:
  • در این آزمایشگاه بعضی از کلاس‌های تئوری گروه (مانند مبانی ژئومورفولوژی، نقشه‌خوانی تئوری، ژئومورفولوژی اقلیمی، روش تحقیق در مخاطرات محیطی، مخاطرات ژئومورفولوژیک) که نیاز به بهره‌گیری از لوازم دارند، نیز در این آزمایشگاه برگزار می‌گردد. 
 
 

 

داوود طالب پور اصل کارشناس گروه مرتع و آبخیزداری
d.talebpour [at] uok.ac.ir 08733664600-9(داخلی: 3258)
کارگاه GIS و سنجش از دور (RS)

سایت GIS و RS دانشکده منابع طبیعی جهت برگزاری کلاس‌ها و انجام پروژه های دانشجویی در سال 1385 راه اندازی گردید. این سایت دارای 12 دستگاه رایانه است که بر روی آن‌ها نرم افزارهای مختلفی مانند ArcGIS ,   Arc view , Autodesk  map  , Erdos , Idrisi , Envi , PCI Geomatica , SPSS و غیره نصب گردیده است.
در این سایت دروسی مانند: سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) ، سنجش از دور(RS)، تفسیر عکس‌های هوایی، آمار و احتمالات، آشنایی با کامپیوتر، فناوری اطلاعات(IT)، کاربرد سنجش ازدور در اقلیم شناسی، کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی، کاربرد سنجش از دور در مخاطرات محیطی، کاربرد GIS در اقلیم شناسی ، کاربرد GIS در ژئومورفولوژی و کاربرد GIS در مخاطرات محیطی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد برای رشته های آب و هواشناسی، ژئومورفولوژی، جنگلداری، محیط زیست و مرتع و آبخیزداری تدریس می‌گردد. هم‌چنین خارج از برنامه کلاسی و در ساعتهای خالی سایت، دانشجویان رشته‌های مختلف برای انجام پروژه‌های خود و کار با نرم افزارهای مختلف به این مکان مراجعه می نمایند.

 
 
مسئول کارگاه GIS: بابک وفایی، تحت عنوان کار دانشجویی زیر نظر مدیر گروه 
کارگاه نقشه‌خوانی و کارتوگرافی
کارگاه کارتوگرافی با هدف برگزاری کلاس‌های عملی دروس نقشه خوانی، کارتوگرافی، تفسیر عکس‌های هوایی و ... راه اندازی شده است. این کارگاه شامل: انواع نقشه، دستگاه‌های پلانیمتر، کورویمتر، استریوسکوپ و ابزارهای نقشه‌کشی است که علاوه بر دروس عملی گروه ژئومورفولوژی دروس دیگر رشته‌های دانشکده منابع طبیعی که با نقشه سروکار دارند، در این کارگاه برگزار می گردد.
 
سایر کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشکده
 گروه ژئومورفولوژی در دانشکده منابع طبیعی به مجموعه آزمایشگاه‌های دیگر گروه‌های آموزشی مانند آزمایشگاه‌های گروه‌های جنگلداری، محیط‌ زیست و اقلیم‌ شناسی جهت نیل به برخی آزمایشات نیز دسترسی دارد.
 همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی این گروه به کارگاه (GIS) پژوهشی و تحصیلات تکمیلی جهت انجام امور پژوهشی دسترسی دارند.