دسترسی سریع

گروه ژئومورفولوژی


گروه جغرافیای طبیعی در سال 1385 در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان با دو نفر عضو هیأت علمی با رتبه استادیاری و با پذیرش 45 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته رشته جغرافیای طبیعی دایر شد. سپس به دنبال مصوبه شورای برنامه ریزی عالی در جلسه مورخ 11/8/87 گروه جغرافیای طبیعی به دو گروه آموزشی مستقل ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی تفکیک شد. از آن تاریخ گروه آموزشی ژئومورفولوژی به صورت مستقل اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته ژئومورفولوژی نمود و در ادامه از سال 1390 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته مخاطرات محیطی (گرایش طبیعی) به توسعه رشته مقاطع تحصیلی در این گروه نمود.گروه آموزشی ژئومورفولوژی د حال حاضر با 5 عضو هیأت علمی تمام وقت با رتبه‌های علمی استادیار و دانشار و  با 82 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ژئومورفولوژی، 28 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی جغرافیا با گرایش ژئومورفولوژی، 23 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی با گرایش طبیعی و 6 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد هیدروژئومورفولوژی یک نفر کارشناس به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود ادامه می‌دهد.

بر اساس چشم انداز توسعه ده ساله گروه آموزشی  ژئومورفولوژی پیش بینی شده است در سال 1397 رشته سنجش از دور(گرایش مخاطرات طبیعی) و در سال 1397 رشته ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی در مقطع کارشناسی ارشد تأسیس گردد. همچنین در سال 1399 رشته ژئومورفولوژی در مقطع دکترا  تأسیس خواهد شد. طبق این برنامه پیش بینی شده است که تا سال 1401 چهار  نفر عضو هیأت علمی با گرایشهای ژئومورفولوژی، مخاطرات محیطی، ژئومورفولوژی رودخانه ای و ژئومورفولوژی کارست در این گروه جذب گردد.
چارت درسی رشته‌های گروه
چارت دروس مقطع کارشناسی ژئومورفولوژی
چارت درسی مقطع کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی (طبیعی)
سرفصل دروس گروه
سرفصل دروس مقطع کارشناسی ژئومورفولوژی
سر فصل دروس کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی (طبیعی)
فایل‌های مفید