دسترسی سریع

آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه جنگلداری

کارگاه اندازه‌گیری و زیست‌سنجی جنگل

کارگاه زیست‌سنجی جنگل با داشتن تجهیزات و فضای مناسب، شرایط مناسبی برای مطالعه جنبه‌های مختلف رشد کمی گونه‌های مهم درختی جنگل‌های غرب کشور فراهم کرده است. دانشجویان و اعضاء هیأت علمی علاقمند به اندازه‌گیری و زیست‌سنجی توده‌های جوامع طبیعی گونه‌های مورد علاقه خود از این امکانات و تجهیزات بهره می‌گیرند. در این کارگاه انواعی از تجهیزات برای کمک به پژوهش‌های پایان‌نامه‌ای و تحقیقاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اعضاء هیأت علمی گروه جنگلداری و دیگر گروه‌های دانشکده در دسترس است.
مهم‌ترین تجهیزات آزمایشگاه عبارتند از: سیستم موقعیت‌یاب جهانی (جی‌پی‌اس؛ مدل‌های Map 76 ، Map 78 و etrex)، هاگا، آلتی‌متر، مته سال‌سنج، بلوم‌لیس، کالیپر، پوست‌سنج، رلاسکوپ، نقشه‌های توپوگرافی 1:50000، 25000:1 استان کردستان، میز نقشه‌خوانی و ترسیم نقشه، نوار قطرسنج، شیب‌سنج، قطب‌نما، متر معمولی، دوربین تئودولیت، دروبین ترازیاب، سه‌پایه، شاخص، و دیگر تجهیزات خرد مورد نیاز اندازه‌گیری و زیست‌سنجی جوامع طبیعی و دست‌کاشت گونه‌های جنگلی.

این آزمایشگاه در ساختمان دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی، طبقه دوم، انتهای راهرو منابع طبیعی واقع است.

تلفن: 7-33627724-087

فکس: 33620550-087
آزمایشگاه بیولوژی جنگل

آزمایشگاه بیولوژی جنگل با داشتن امکانات و تجهیزات متعدد مورد نیاز پژوهش‌های زیستی گروه‌های مختلف دانشکده، امکان تحقیقات کاربردی و بنیادین زیست‌شناسی جنگل، و افزون بر آن سایر شاخه‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده از جمله شیلات و آبزیان، و محیط زیست را فراهم نموده است.

در این آزمایشگاه تجهیزات مختلفی برای کمک به انجام پژوهش‌های اعضاء هیأت علمی و تحقیقات پایان‌نامه‌ای دانشجویان گروه‌های مذکور فراهم است. این آزمایشگاه، به عنوان بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاه دانشکده، اهداف خود را بر روی جنبه‌های مختلف ژنتیک و بیولوژی گونه‌های مختلف جنگلی متمرکز کرده است، که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

 • مطالعه الگوهای تنوع ژنتیکی و سیستم‌های تلاقی جوامع طبیعی گونه‌های مختلف جنگل‌های غرب به کمک نشانگرهای مولکولی و بیوشیمیایی، و آشکارسازی الگوهای جغرافیایی تنوع ژنتیکی.
 • کشت سلول، بافت و اندام گیاهی برای اصلاح و حفاظت از ژرم‌پلاسم گونه‌های جنگلی.
 • بهینه‌سازی دستورالعمل‌های تراریزش ژنتیکی، باززایی نابجا، جنین‌زایی سوماتیکی، تکثیر کلونی، و کنترل گلدهی در گونه‌های درختی جنگلی.
 • انجام تحقیقات بنیادین و کاربردی در زمینه شیمی، فیزیک و بیولوژی خاک در توده‌های جنگلی.

 بلوط ایرانی، دارمازو، بلوط لبنانی، زالزالک، کیکوم، زبان‌گنجشک، بنه و همچنین گونه‌های نیازمند توجه بیشتر جنگل‌های هیرکانی گونه‌های مورد هدف مطالعه در این آزمایشگاه هستند.

مهم‌ترین تجهیزات آزمایشگاه

 • هود لامینارفلو
 • هود عمودی (میکروبیولوژی)
 • یخچال و فریزهای معمولی و فراسرد
 • فضاهای کنترل‌شده مورد نیاز رشد گیاه حاصل از کشت بافت (اتاق رشد و انکوباتور)
 • ترمال سایکلر مدل C-1000 بیوراد
 • سانتریفیوژ یخچالدار با سرعت بالا (Hettich, Universal 320)
 • میکروسانتریفیوژ استاندارد
 • pH متر
 • هدایت‌سنج
 • حمام آبی
 • دو دستگاه آون
 • سیستم ژل داکیومنتیشن ساخت کمپانی بیوراد (BioRad GelDoc XR+)
 • سه دستگاه ترازوی دیجیتال
 • اتاقک رشد
 • اتوکلاو
 • سیستم تخلیص آب
 • اسپکتوفتومتر (analytikjena SPECORD-210 UV-VIS)
 • سیستمهای متفاوت الکتروفورزی (عمودی و افقی)
 • سیستم هضم و تقطیر کجلدال (گرهاردت آلمان)
 • دو دستگاه شیکر افقی (IKA; KS 501 digital, and KS 260 control)
 • دو دستگاه هود شیمیایی، کلنی‌شمار (SIBATA; CL-560)
 • بلوک هضم لوله 50 سی‌سی
 • انوع میکروسکوپ
 • سمپلر در اندازه‌های مختلف (BioRad, Eppendorf)
در راستای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی استفاده از فضای مورد نیاز پژوهش‌های زیستی، این آزمایشگاه امکان استفاده مشترک پژوهشگران فعال (دانشجویان و اعضاء هیأت علمی علاقمند) سیستم‌های زیستی را فراهم نموده است.
در حال حاضر علاوه بر دو عضو هیأت علمی که در این آزمایشگاه کار می‌کنند، بسیاری افراد دیگر (دانشجویان علاقمند کارشناسی، پژوهشگران هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی) از امکانات این آزمایشگاه بهره می‌برند. این آزمایشگاه در ساختمان دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی، طبقه دوم، انتهای راهرو منابع طبیعی واقع، و در طول روزهای تعطیل و غیرتعطیل هفته (از ساعت 7:30 تا 20) درب آن به روی پژوهشگران علاقمند بخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی باز است.
آزمایشگاه‌های جنگل و مرتع یک و دو
آزمایشگاه‌های گروه‌های آموزشی جنگلداری و مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی از سال 1394 با هم ادغام و به عنوان آزمایشگاه جنگل و مرتع 1 و 2 مشغول به کار هستند. این آزمایشگاه‌ها با داشتن امکانات و تجهیزات متعدد مورد نیاز پژوهش‌های زیستی گروه‌های مختلف دانشکده، امکان تحقیقات کاربردی و بنیادین زیست‌شناسی و خاک‌شناسی جنگل و مرتع، و افزون بر آن سایر شاخه‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده از جمله شیلات و آبزیان و محیط زیست را نیز فراهم نموده است.
در این آزمایشگاه تجهیزات مختلفی برای کمک به انجام پژوهش‌های اعضاء هیأت علمی و تحقیقات پایان‌نامه‌ای دانشجویان گروه‌های مذکور فراهم است. این آزمایشگاه، به عنوان بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاه دانشکده، اهداف خود را بر روی جنبه‌های مختلف ژنتیک و بیولوژی گونه‌های مختلف جنگلی و هم‌چنین خصوصیات خاک‌های جنگلی و مرتعی متمرکز کرده است، که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
 • مطالعه الگوهای تنوع ژنتیکی و سیستم‌های تلاقی جوامع طبیعی گونه‌های مختلف جنگل‌های غرب به کمک نشانگرهای مولکولی و بیوشیمیایی، و آشکارسازی الگوهای جغرافیایی تنوع ژنتیکی.
 • کشت سلول، بافت و اندام گیاهی برای اصلاح و حفاظت از ژرم‌پلاسم گونه‌های جنگلی.
 • بهینه‌سازی دستورالعمل‌های تراریزش ژنتیکی، باززایی نابجا، جنین‌زایی سوماتیکی، تکثیر کلونی، و کنترل گلدهی در گونه‌های درختی جنگلی.
 • انجام تحقیقات بنیادین و کاربردی در زمینه شیمی، فیزیک و بیولوژی خاک در توده‌های جنگلی و مراتع.
 بلوط ایرانی، دارمازو، بلوط لبنانی، زالزالک، کیکوم، زبان‌گنجشک، بنه و هم‌چنین گونه‌های نیازمند توجه بیشتر جنگل‌های هیرکانی گونه‌های مورد هدف مطالعه در این آزمایشگاه هستند.
مهم‌ترین تجهیزات آزمایشگاه
 • هود لامینارفلو
 • هود عمودی (میکروبیولوژی)
 • یخچال و فریزهای معمولی و فراسرد
 • فضاهای کنترل‌شده مورد نیاز رشد گیاه حاصل از کشت بافت (اتاق رشد و انکوباتور)
 • ترمال سایکلر مدل C-1000 بیوراد
 • سانتریفیوژ یخچالدار با سرعت بالا (Hettich, Universal 320)
 • میکروسانتریفیوژ استاندارد
 • pH  متر
 • هدایت‌سنج
 • حمام آبی
 • دو دستگاه آون
 • سیستم ژل داکیومنتیشن (BioRad GelDoc XR+)
 • سه دستگاه ترازوی دیجیتال
 • اتاقک رشد
 • اتوکلاو
 • سیستم تخلیص آب
 • اسپکتوفتومتر (analytikjena SPECORD-210-UV-VIS)
 • سیستم‌های متفاوت الکتروفورزی (عمودی و افقی)
 • سیستم هضم و تقطیر کجلدال (گرهاردت آلمان)
 • دو دستگاه شیکر افقی  (IKA; KS 501 digital and KS 260 control)  
 • دو دستگاه هود شیمیایی، کلنی‌شمار (SIBATA; CL-560)
 • بلوک هضم لوله 50 سی‌سی
 • انواع میکروسکوپ
 • سمپلر در اندازه‌های مختلف (BioRad, Eppendorf)
محمد شفیع رحمانی کارشناس گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی
m.rahmani [at] uok.ac.ir 087-33627724-7