دسترسی سریع

آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه مهندسی محیط زیست

آزمایشگاه گروه محیط زیست
گروه آموزشی محیط‌زیست با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات پیشرفته در آزمایشگاه کنترل کیفیت آب، خاک و هوا، آزمایشگاه زیست‌شناسی جانوری و کارگاه ناکسیدرمی در کنار سایر تجهیزات موجود در آزمایشگاه مرجع دانشکده منابع طبیعی و سایر گروه های آموزشی زمینه های لازم برای انجام تحقیقات کاربردی و بنیادین در زمینه‌های مطالعات آلودگی آب، خاک، هوا؛ زیست شناسی، بوم‌شناسی و دینامیزم جمعیت حیات وحش؛ ارزیابی و مدیریت زیستگاه‌ها و زیست‌شناسی حفاظت و مطالعات در زمینه ارزیابی و آمایش سرزمین را فراهم نموده است.
مهم‌ترین تجهیزات آزمایشگاه
 • هود عمودی
 • یخچال و فریزهای معمولی و فراسرد
 • سانتریفیوژ استاندارد
 • pH متر
 • هدایت‌سنج
 • دو دستگاه کوره الکتریکی
 • دستگاه UV متر
 • دستگاه شمارش ذرات معلق در هوا
 • دستگاه فلیم فتومتر مدل BWB
 • الک‌های تمام استیل آزمایشگاهی در مشهای مختلف
 • انواع میکروسکوپ و لوپ جهت شمارش بنتوزها
 • انواع قفسه‌ها و تله‌ها جهت به دام انداختن حیوانات
 • حمام آبی
 • دو دستگاه آون
 • دو دستگاه ترازوی دیجیتال
 • دستگاه آب مقطرگیری یکبار تقطیر و دوبار تقطیر
 • نمونه بردارهای رسوب )اکمن گراپ)، آب (روتنر)، بنتوز (سوربر) و پلانکتون‌گیر
 • دستگاه توربیدی‌متری
 • دستگاه رنگ سنجی
 • دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی  Atomic Absorption Spectrophotometry
 • جذب اتمی شعله  Flame Atomic Absorption
 • جذب اتمی کوره گرافیتی  Graphite Furnace Atomic Absorption
 • جذب اتمی ئیدرید (بخار Hydride Atomic Absorption
 • شیکردورانی
 • دستگاه هود شیمیایی
 • سمپلر در اندازه‌های مختلف (BioRad, Eppendorf)
 • انواع GPS و دوربین‌های دو چشمی و تلسکوپی
 • دستگاه‌های پرتابل دیجیتال اندازه‌گیری اکسیژن محلول، سختی سنج، pH متر و مولینه
 • دستگاه رادیو تله متری
 • انواع تله‌های جعبه‌ای و قفسی زنده‌گیری حیوانات
 • تجهیزات کامل تشریح و پوست کنی حیوانات
 • رک پرورش حیوانات آزمایشگاهی
 • میکروسکوپ و استریومیکروسکوپ‌های آموزشی
 • تجهیزات و رک‌های بی او دی و سی او دی متری
هوشیار گویلیان کارشناس گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی
h.gavilian [at] uok.ac.ir 087-33627724-7
کارگاه تاکسی درمی
این کارگاه شامل تجهیزات زیر است:
 • انواع قفسه‌های زنده‌گیر و کشته‌گیر جهت مطالعات حیات وحش
 • انواع تورهای پرنده‌گیری
 • دستگاه اکمن (جهت برداشت رسوبات از عمق‌های پایین)
 • تور پلانکتون گیری
 • قایق بادی جهت عملیات بنتوزگیری و پلانکتون‌گیری
 • دستگاه لوپ آزمایشگاهی (جهت شناسایی بنتوزه‌ها)
 • یخچال فریزر (جهت نگه­داری نمونه‌­ها)
 • انواع قیچقی، پنس و ... جهت انجام تاکسی درمی (خشک کردن حیوانات)

آزمایشگاه کنترل کیفی آب، خاک و هوا
آزمایشگاه کنترل کیفی آب، خاک و هوا مجهز به انواع بشر، بالن حجمی، ارلن شیشه­‌ای و تجهیزاتی نظیر:
 • دستگاه شیکر رفت و برگشت
 • دستگاه آون الکتریکی
 • دستگاه کوره الکتریکی
 • دستگاه بن ماری
 • دستگاه فلیم فتومتر
 • دستگاه طیف‌سنج جذب اتمیک (شعله و کوره)
 • دستگاه آب مقطر گیری (یکبار تقطیر ­و ­دوبار تقطیر)
 • دستگاه pH متر
 • پمپ خلاء
 • دستگاه هات پلیت (2عدد)
 • دستگاه استایرر (4عدد)
 • دستگاه Spin Air
 • دستگاه Dust full Jar
و همچنین وسایل و تجهیزات مطالعات و نمونه برداری میدانی است.