دسترسی سریع

گروه مهندسی محیط زیست

 
گروه آموزشی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی از مهر ماه سال 1386 با پذیرش 40 دانشجو در مقطع کارشناسی رشته مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست (از سال 1395 عنوان مقطع کارشناسی رشته «مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست» به رشته «علوم و مهندسی محیط‌زیست» تغییر نام داد)، کار خود را به عنوان یک گروه آموزشی مستقل آغاز و در مهر ماه 1387 موفق به اخذ مجوز لازم برای پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته مهندسی محیط‌زیست شد و از همان سال نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد اقدام نمود. از سال 1394 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست به دو گرایش زیستگاه‌ها و تنوع زیستی و آلودگی‌های محیط زیست ارتقاء یافت. در ادامهی توسعه مقاطع تحصیلی در این گروه آموزشی، در سال 1395 نیز گرایش جدیدی با عنوان «ارزیابی و آمایش سرزمین» در مقطع ارشد به دو گرایش قبلی افزوده شد. گروه آموزشی محیط زیست با بهره‌گیری از 6 عضو هیأت علمی تمام وقت با رتبه‌های علمی استادیار و دانشیار و جذب 3 عضو هیأت علمی جدید در گرایش‌های تنوع زیستی (بوم شناسی حیات وحش)، آلودگی محیط زیست (آلودگی هوا) و ارزیابی و آمایش سرزمین، در نظر دارد تا پایان سال 1397 در سه گرایش: تنوع زیستی و زیستگاه‌ها، آلودگی محیط زیست و ارزیابی و آمایش سرزمین در مقطع دکتری نسبت به پذیرش دانشجو اقدام نماید. این گروه آموزشی در حال حاضر با بیش از 90 دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته و 36 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در حال ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی است.

گروه آموزشی محیط زیست در حال حاضر با 6 نفر عضوهیأت علمی تمام وقت با مدرک دکتری در زمینه‌های زیر به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی می‌پردازد.
  • علوم و فناوری محیط‌زیست
  • حفاظت و کیفیت محیط‌زیست
  • آلودگی محیط‌زیست
  • مدیریت حیات‌وحش و زیستگاه‌ها
  • بوم‌شناسی حیات‌وحش و زیست‌شناسی حفاظت
چارت درسی رشته‌های گروه
چارت درسی مقطع کارشناسی محیط زیست
چارت درسی مقطع کارشناسی ارشد محیط زیست