دسترسی سریع

مسئولین دانشکده منابع طبیعی

برزان بهرامی کمانگر
برزان بهرامی کمانگر رئیس دانشکده منابع طبیعی
گروه شیلات دانشیار
bbkamangar [at] uok.ac.ir
- 087-33620551
فرشید قربانی
فرشید قربانی معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی
گروه محیط زیست استادیار
f.ghorbani [at] uok.ac.ir
- -
محمد دارند
محمد دارند معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
گروه آب و هواشناسی استاد
m.darand [at] uok.ac.ir
- -
آمار بازدید
کاربران آنلاین 911
امروز 8433
دیروز 10139
ماه جاری 197377
سال جاری 446805
از ابتدا 19815602
صفحه جاری 2630