دسترسی سریع

دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی

دانشگاه کردستان / دانشکده‌ها / دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی
دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی از مهر ماه 1391 پس از تفکیک از دانشکده ادبیات و علوم انسانی رسما فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به عنوان یک دانشکده مستقل آغاز کرد. این دانشکده در مدت کوتاهی توانسته است با ایجاد رشته گرایشهای نو و استخدام اعضای هیئت علمی قدمی بزرگ در ارتقای شاخص های آموزشی و پژوهشی دانشگاه کردستان بردارد. این دانشکده در حال حاضر دارای 34 عضو هیات علمی است که از این تعداد 2 نفر استاد ، 6 نفر دانشیار و بقیه استادیار  هستند.
دانشکده زبان و ادبیات خارجی هم اکنون شامل چهار گروه آموزشی است که در رشته های زبان و ادبیات کردی در مقطع کارشناسی، زبان و ادبیات عربی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و زبان و ادبیات فارسی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرد. گروه زبان و ادبیات انگلیسی شامل سه گرایش زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی و زبان شناسی همگانی است که هر کدام در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.
این دانشکده دارای یک مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان است که برگزاری دوره های آموزش زبان فارسی برای دانشجویان خارجی دانشگاه کردستان را بر عهده دارد.
اخبار و رویدادها
فایل‌ها و فرم‌های مفید
فایل تشکیلات دانشکده
شیوه‌نامه مراحل آموزشی و پژوهشی دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد
فرم پروپوزال ویژه دانشکده
چک لیست پروپوزال دوره کارشناسی ارشد ویژه دانشکده
شیوه‌نامه تدوین پایان‌نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری، ویژه دانشکده
تعهد‌نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان