دسترسی سریع

معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

امید قادرزاده
امید قادرزاده معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی
گروه جامعه شناسی دانشیار
o.ghaderzadeh [at] uok.ac.ir
- 087-33624007
معاونین پیشین
نام و نام‌خانوادگی رشته تحصیلی تاریخ
شروع خاتمه
دکتر کیوان بلندهمتان علوم تربیتی13941396
دکتر داریوش شیخ‌الاسلامی وطنی تربیت بدنی 1391 1394
دکتر جمال محمدی جامعه شناسی 1389 1391
دکتر نعمت‌الله عزیزی علوم تربیتی 1387 1389