دسترسی سریع

معاونت آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

جمال محمدی
جمال محمدی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
گروه جامعه شناسی دانشیار
j.mohammadi [at] uok.ac.ir
- -
فایل‌های مفید
چک لیست ویژه پروپوزال دانشکده
فرم پروپوزال ویژه دانشکده
مراحل تصویب پروپوزال
تعهدنامه پایان‌نامه و پروپوزال
شیوه‌نامه نگارش پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی
صفحات ابتدایی و پایانی، پایان‌نامه
فرم اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد
معاونین پیشین
نام ونام‌خانوادگی رشته تحصیلی تاریخ
شروع خاتمه
دکتر خالد احمدزادهعلوم اقتصادی13971398
دکتر مصطفی قادریعلوم تربیتی13941396
دکتر مهدی عباس‌پورتربیت بدنی1392 1394
دکتر محمدرضا عزیزی پور زبان و ادبیات عرب 1391 1392
دکتر ناصر شیربگی علوم تربیتی 1389 1391
دکتر محمد مراد ایرانی زبان و ادبیات فارسی 1386 1389
دکتر نجم‌الدین جباری زبان و ادبیات فارسی 1383 1386
آقای عزیز سلیمانزاده علوم تربیتی 1378 1383