دسترسی سریع

تقویم برگزاری دفاعیه

ردیف

عنوان پایان نامه/رساله

دانشجو

استاد راهنما

استاد مشاور

زمان دفاعیه

ناظر تحصیلات تکمیلی

1

 بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و شدت مخارج نحقیق و توسعه با تاکید بر نقش بیش اعنمادی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نیلوفر محمدی کلاره

دکتر رضا جامعی

------------

03/10/98

دکتر سعید خانی

2

بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی با تاکید بر درماندگی مالی و پاداش هیات مدیره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اسرین حسینی

دکتر رضا جامعی

--------------

03/10/98

دکتر سعید خانی

3

بررسی اثر سرمایه ی اجتماعی بررشد اقتصادی

ساری

 ابوبکر محمد 

دکتر علی  فقه مجیدی

دکتر فاتح حبیبی 

10/10/98

دکتر محمد نظری‌پور

4

جرم کلاهبرداری در نظام کیفرى عراق و ایران

 هیمن رسول شیخه 

شهرام  محمدی

 

1398/10/15

دکتر جمال محمدی

5

مفهوم قلب در قرآن کریم

رئوف کریمیان

سیدنوید  نقشبندی 

 

1398/10/14

دکتر سعید خانی

6

 تاثیر زمانبندی مصرف حاد مکمل سدیم بی کربنات در اجراهای تکراری وینگیت بر مقادیر سرمی لاکتات، بیلی روبین، اسید اوریک و مالون دی آلدئید در کاراته های تمرین کرده

شادمان منصوری

داریوش  شیخ الاسلامی وطنی 

شاهین کتابی 

1398/10/11

دکتر امید عیسی نژاد

7

تأثیر جوامع آنلاین بر رابطه برند(مطالعه موردی: مشتریان هتل¬¬¬های شادی و جهانگردی در شهرستان سنندج)

ژیلا پیروز

فرهاد  وفائی 

 

1398/10/09

دکتر سعید خانی

8

بررسی تطبیقی حکم امامت زن در نماز در فقه اسلامی

عادل خلیلی

سیدنوید  نقشبندی 

 

1398/10/14

دکتر سعید خانی