دسترسی سریع

فایل‌ها و چارت‌های تحصیلی گروه مدیریت بازرگانی

چارت دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی
ورودی مهر 1394 و مهر 1395
چارت دروس کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA
مهرماه 94
چارت دروس کارشناسی مدیریت بازرگانی
مختص  ورودی 94 به بعد
چارت دروس کارشناسی مدیریت (جهانگردی)
سال 1394
چارت دروس کارشناسی ارشد مدیریت کسب­ وکار - گرایش استراتژی
مخصوص ورودی‌های مهرماه 1396 به بعد