دسترسی سریع

درباره دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی از مهر ماه سال 1391 پس از تفکیک از دانشکده ادبیات و علوم انسانی رسماً فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را آغاز کرد. این دانشکده در حال حاضر 53 عضو هیات علمی تمام‌ وقت دارد که از این تعداد  2 نفر استاد، 8 نفر دانشیار، 40 نفر استادیار، و 3 نفر مربی می‌باشد.

دانشکده علوم انسانی واجتماعی در حال حاضر دارای 11 گروه آموزشی به شرح ذیل است:
اقتصاد انرژی
نام گروه رشته و گرایش مقطع پذیرش
علوم تربیتی مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی کارشناسی
برنامه‌ریزی آموزشی کارشناسی ارشد
برنامه‌ریزی درسی
مدیریت آموزشی
برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی دکتری
مدیریت آموزشی
تربیت بدنی علوم زیستی ورزشی کارشناسی
علوم انسانی ورزشی
مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد
فیزیولوژی ورزشی محض
مدیریت بازاریابی در ورزش
مدیریت بازاریابی در ورزش دکتری
فیزیولوژی ورزشی - بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
روانشناسی بالینی روانشناسی کارشناسی
روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی
مشاوره مشاوره خانواده کارشناسی ارشد
مشاوره مدرسه
حسابداری حسابداری کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری اعزام به خارج
مدیریت مدیریت بازرگانی کارشناسی
مدیریت گردشگری
مدیریت بازاریابی کارشناسی ارشد
مدیریت کسب و کار (MBA)
حقوق حقوق کارشناسی
حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد
الهیات فقه شافعی کارشناسی
کارشناسی ارشد
جامعه شناسی علوم اجتماعی - پژوهشگری کارشناسی
جامعه شناسی کارشناسی ارشد
علوم اقتصادی رشته اقتصاد کارشناسی
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد
اقتصاد انرژی
معارف اسلامی معارف اسلامی